Theo đó, sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương sẽ có tên là Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đại Dương, viết tắt là Ngân hàng Đại Dương. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước tiếp quản, Ngân hàng Đại Dương có vốn điều lệ hơn 4.000 tỷ đồng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng Đại Dương.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian qua, hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương bộc lộ nhiều yếu kém, tồn tại và vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Do vậy, để chủ động trong việc tái cơ cấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người gửi tiền tại Ngân hàng này, tránh tác động lây lan, gây mất ổn định hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mua toàn bộ cổ phần bắt buộc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương với giá 0 đồng/1 cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành và trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Dương.

Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VietinBank đang triển khai hoàn thiện phương án tái cơ cấu OceanBank với định hướng tập trung nguồn lực nhằm khắc phục các tồn tại về mặt tài chính của OceanBank trước đây, củng cố lại công tác quản trị, điều hành đưa ngân hàng vào hoạt động bình thường và phát triển an toàn, bền vững hơn./.