Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non bắt đầu được thực hiện từ tháng 9/2013 theo Hiệp định tài trợ giữa Chính phủ Việt nam và Ngân hàng Thế giới về tài chính. Dự án nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.

Công văn nêu rõ, tính đến hết năm 2014, các địa phương đã nỗ lực thực hiện được phần lớn các tiêu chí, giải ngân đạt hơn 80% kế hoạch; nhưng vẫn còn một số khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu. Đặc biệt, có 2 chỉ số là tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn chất lượng cấp độ 1 trở lên mới đạt 7,1%/40% (thiếu 32,9%); và tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non được tập huấn 10 mô-đun ưu tiên chỉ đạt 50,7%/90% (thiếu gần 40%).

Nhằm tạo điều kiện cho địa phương chủ động hơn nữa để đạt mục tiêu dự án các năm tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, phấn đấu đạt tất cả các mục tiêu của Dự án và tập trung vào các mục tiêu mà chỉ số giải ngân còn thấp, như: nâng cao tỷ lệ trẻ em được ăn trưa để học bán trú tại trường, bảo đảm năm 2015 có 80% đối với trẻ em 5 tuổi và 85% đối với trẻ 3-5 tuổi đang học tại trường được ăn trưa để học bán trú.

Đồng thời, phấn đấu tăng 47,9% tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên tập huấn 10 mô- đun ưu tiên năm 2015; nâng từ 50,7% năm 2014 lên 98% năm 2015.

Đặc biệt, Tăng tỷ lệ các trường mầm non được đánh giá ngoài đạt chuẩn chất lượng cấp độ 1 trở lên, từ 7,1% năm 2014 lên 25% cuối năm 2015.

Để bảo đảm hoạt động và các điều kiện thực hiện Dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh các địa phương cần ưu tiên tăng tỷ lệ chi cho giáo dục mầm non trong tổng chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo và có nhiều biện pháp xã hội hóa để bổ sung nguồn tài chính cho phổ cập giáo dục mầm non.

Theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT, ngày 8/2/2014 của Bộ Giáo dục về Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1 phải đảm bảo 100% các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ ăn bán trú; có ít nhất 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 20% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên; Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo…