Ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 23 (gọi tắt là AFMGM+3) theo hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hợp...
Cập nhật, 01/07/2020 16:30:20
Đó là nhờ công tác kiểm soát dịch Covid-19 được thực hiện tốt và có hiệu quả; các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế trong tháng 6/2020 từng bước trở lại trạng thái hoạt...
Cập nhật, 29/06/2020 12:56:26
Đó là nội dung được quy định tại Nghị định số 70/2020/NĐ-CP, ngày 28/6/2020 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.
Cập nhật, 26/06/2020 15:06:07
Ngày 24/6/2020, Ngân hàng Quân Đội (MB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Cập nhật, 25/06/2020 23:11:24
Theo Bộ Tài chính, với tốc độ giải ngân như hiện nay và việc nền kinh tế tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, thì sẽ khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ đã được...
Cập nhật, 18/06/2020 23:01:47
Với 93,17% đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân...
Cập nhật, 16/06/2020 10:42:04
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh như vậy khi giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) được các đại biểu Quốc hội đặt ra...
Cập nhật, 10/06/2020 23:39:52
Với 94,41% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã chính thức được Quốc hội thông qua vào chiều nay (ngày 10/6).
Cập nhật, 09/06/2020 14:52:29
Ngày 08/6/2020, Bộ Tài chính đã gửi công văn lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan về dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên...
Cập nhật, 06/06/2020 18:31:06
Đó là nội dung được quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Cập nhật, 05/06/2020 15:11:31
Số vốn này được giao từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.