5 năm qua, thương mại điện tử tăng trưởng với tốc độ 25-30% mỗi năm, với tổng giá trị giao dịch năm 2018 đạt 8 tỷ USD, tuy nhiên chủ yếu phương thức thanh toán vẫn là tiền mặt.
Cập nhật, 20/01/2017 21:07:46
Trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng,sẽ luôn bảo đảm quyền lợi người gửi tiền. Đây là nội dung cốt lõi được ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng phụ...
Cập nhật, 17/01/2017 23:17:56
Thông tin này được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định tại Hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 ngành ngân hàng TP. Hồ...
Cập nhật, 16/01/2017 06:17:56
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Cập nhật, 14/01/2017 23:56:28
Số liệu trên được nêu rõ tại Quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng...
Cập nhật, 14/01/2017 07:27:08
Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2016 và năm 2017 đối...
Cập nhật, 13/01/2017 12:37:16
Năm 2016, thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế thực hiện đạt 884.399 tỷ đồng. Trong đó, có 59 địa phương hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách chỉ có 4 địa phương không hoàn thành dự toán...
Cập nhật, 07/01/2017 11:37:18
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu công khai, minh bạch, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước và tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm. Cần làm...
Cập nhật, 05/01/2017 21:37:56
NHNN trong năm 2017 phải vừa thực hiện tốt các công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát (dưới 4%), giữ ổn định kinh tế vĩ mô, vừa phải có đột phá trong xử lý các ngân hàng yếu...
Cập nhật, 05/01/2017 08:24:39
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Ngoại giao.
Cập nhật, 04/01/2017 18:37:58
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng của năm 2016 đạt 18,71%, mặt bằng lãi suất ổn định, một số tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh...