Đây là một trong những động thái tiếp theo của Bộ Tài chính sau nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh...
Cập nhật, 06/11/2019 23:04:12
Cụ thể, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ cho vay theo Nghị định số 67 khoảng 10.500 tỷ đồng và nợ xấu hiện nay là 33%.
Cập nhật, 06/11/2019 09:09:41
Kết thúc 10 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của MB đạt trên 8.000 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch cả năm 8.345 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào...
Cập nhật, 05/11/2019 10:31:34
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Cập nhật, 05/11/2019 09:34:41
Nhằm cung cấp những thông tin về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) cho người dân một cách dễ hiểu và đơn giản nhất, Bộ Tài chính đã công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán...
Cập nhật, 03/11/2019 15:51:08
Ngày 02/11/2019, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) long trọng tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập (04/11/1994-04/11/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất.
Cập nhật, 03/11/2019 09:55:23
Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn là khoản thu quan trọng và cốt lõi, dự toán thu nội địa năm 2020 ở mức 83,6% tổng thu ngân sách nhà nước.
Cập nhật, 01/11/2019 16:17:50
Bộ Tài chính đang đề xuất nộp 70% số tiền phí thu được từ sở hữu công nghiệp vào ngân sách nhà nước, trong khi theo quy định hiện hành tại Thông tư 263/2016/TT-BTC thì tổ chức thu phí phải...
Cập nhật, 30/10/2019 23:39:51
Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ trong 10 tháng năm 2019.
Cập nhật, 30/10/2019 23:22:32
Trong 1.133,6 nghìn tỷ đồng thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng, thì thu nội địa là 908,1 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 45 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu...
Cập nhật, 28/10/2019 15:45:21
Trong đó, những rủi ro đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế sẽ kéo theo rủi ro về thu NSNN, do trên 70% thu ngân sách là thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh và trên 16% là thu từ dầu thô và xuất...