"Trong tương lai sẽ có thời điểm Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng yếu kém phá sản. Tôi đồ rằng, hạn mức tiền gửi được nâng lên như đề xuất là để phục vụ kịch bản trong tương lai sẽ cho các ngân hàng yếu kém phá sản".
Cập nhật, 24/03/2016 00:47:47
Số vốn trên được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) để thực hiện đầu tư công trình.
Cập nhật, 21/03/2016 23:23:21
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty...
Cập nhật, 09/03/2016 21:53:58
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 523,7 tỷ đồng cho 34 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015...
Cập nhật, 06/03/2016 23:55:39
Giá vàng thế giới tăng mạnh tuần qua khiến giá vàng trong nước thấp hơn sau 5 năm và khả năng trạng thái đó còn duy trì tiếp trong tuần này.
Cập nhật, 01/03/2016 09:54:42
Mặc dù giá dầu khiến thu từ đây chưa bằng một nửa năm ngoái, song thu ngân sách nhà nước chung vẫn tăng so với cùng kỳ, đạt hơn 160 nghìn tỷ.
Cập nhật, 01/03/2016 08:00:59
So với chỉ tiêu Quốc hội đặt ra 5% thì đã tăng quá lớn, song nếu lấy con số tuyệt đối bội chi bao nhiêu đồng mà Quốc hội thông qua, thì Chính phủ đã thực hiện đúng, tổng số tiền không...
Cập nhật, 27/02/2016 11:29:10
Hiệu quả có thể nhận thấy rõ nhất chính là việc tiết kiệm ngân sách nhà nước. Theo số liệu tổng hợp trong 5 năm, chênh lệch giữa dự toán và số thực tế mua sắm của các bộ, ngành, địa...
Cập nhật, 20/02/2016 23:39:53
Tính theo tỉ giá quy đổi, giá vàng trong nước chỉ cao hơn giá vàng thế giới khoảng 500 nghìn đồng/lượng. Đây là mức chênh thấp kỷ lục trong vòng 5 năm qua.
Cập nhật, 19/02/2016 23:20:41
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020.
Cập nhật, 18/02/2016 17:50:55
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.