Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại cuộc họp của Hội đồng vào ngày 09/7.
Cập nhật, 03/11/2019 09:55:23
Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn là khoản thu quan trọng và cốt lõi, dự toán thu nội địa năm 2020 ở mức 83,6% tổng thu ngân sách nhà nước.
Cập nhật, 01/11/2019 16:17:50
Bộ Tài chính đang đề xuất nộp 70% số tiền phí thu được từ sở hữu công nghiệp vào ngân sách nhà nước, trong khi theo quy định hiện hành tại Thông tư 263/2016/TT-BTC thì tổ chức thu phí phải...
Cập nhật, 30/10/2019 23:39:51
Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ trong 10 tháng năm 2019.
Cập nhật, 30/10/2019 23:22:32
Trong 1.133,6 nghìn tỷ đồng thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng, thì thu nội địa là 908,1 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 45 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu...
Cập nhật, 28/10/2019 15:45:21
Trong đó, những rủi ro đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế sẽ kéo theo rủi ro về thu NSNN, do trên 70% thu ngân sách là thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh và trên 16% là thu từ dầu thô và xuất...
Cập nhật, 28/10/2019 15:11:47
Trong đó, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 22,2%GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP.
Cập nhật, 24/10/2019 09:17:15
Trong đó năm 2020 dự kiến là 19,4% GDP (kế hoạch giai đoạn 2016-2020 khoảng 21% GDP), chủ yếu do đóng góp từ dầu thô và hoạt động xuất nhập khẩu giảm nhanh.
Cập nhật, 23/10/2019 15:53:36
Nhất là với các cam kết rõ ràng về ngoại lệ thận trọng, các cam kết liên quan tới các dịch vụ tài chính mới và các cam kết về những vấn đề quan trọng trong cung cấp dịch vụ tài chính.
Cập nhật, 22/10/2019 21:47:41
Đó là phát biểu trong phần giải trình, tiếp thu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sau khi lắng nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội về các nội dung được đóng góp cho dự thảo Luật...
Cập nhật, 22/10/2019 21:44:46
Sáng ngày 22/10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa...