"Trong tương lai sẽ có thời điểm Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng yếu kém phá sản. Tôi đồ rằng, hạn mức tiền gửi được nâng lên như đề xuất là để phục vụ kịch bản trong tương lai sẽ cho các ngân hàng yếu kém phá sản".
Cập nhật, 20/01/2016 15:46:22
Trong khi đó, lãi suất nợ xấu bằng VND được giữ nguyên ở mức 9,6%/năm. VAMC cũng sẽ tiếp tục thực hiện mua, bán nợ xấu trong năm 2016 theo giá thị trường.
Cập nhật, 19/01/2016 16:10:17
Phiên giảm điểm mạnh ngày 18/1 đã đưa VN-Index xuống mức đáy kể từ đầu năm 2015. Song, thị trường đã lấy lại bình tĩnh, phục hồi trong ngày hôm nay sau khi UBCKNN yêu cầu xử lý những tin đồn...
Cập nhật, 16/01/2016 15:37:13
Theo đó sẽ ưu tiên việc tự nguyện trước, nếu không thì buộc Ngân hàng Nhà nước phải can thiệp. Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cho phá sản một số công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân...
Cập nhật, 15/01/2016 19:55:22
Cụ thể, thu đã vượt dự toán 8,6%, đặc biệt không phải sử dụng đến khoản 10.000 tỷ đồng thu thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Quốc hội đã cho phép để xử lý số giảm thu ngân...
Cập nhật, 14/01/2016 15:54:03
Đây là mức tăng cao nhất 5 năm qua. Cụ thể, đến 31/12/2015, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.207.747 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cuối năm 2014.
Cập nhật, 12/01/2016 23:21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2526/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.
Cập nhật, 11/01/2016 22:39:12
Cụ thể, với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, về chỉ tiêu cho vay, kế hoạch tín dụng vốn nước ngoài (ODA cho vay lại) năm 2016 là 12.000 tỷ đồng. Đối với tín dụng vốn trong nước, tăng trưởng...
Cập nhật, 10/01/2016 23:48:34
Với 93 phiên được thực hiện, gần 950 triệu cổ phần được bán, kết quả này cho thấy sự thực hiện quyết liệt trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2015.
Cập nhật, 06/01/2016 08:29:58
Đây là một trong những giải pháp nhằm mục tiêu xuyên suốt là nâng cao vị thế của Đồng Việt Nam, đồng thời, cũng khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro biến...
Cập nhật, 05/01/2016 23:09:14
Số tiền hỗ trợ 1.072 tỷ đồng được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015.