Thủ tướng yêu cầu tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước; đồng thời rà soát danh mục các chương trình, dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh chính phủ để xây dựng hạn mức cấp...
Cập nhật, 24/03/2016 22:18:29
Số tiền trên được lấy trong tổng số 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2015. Số còn lại sẽ được chuyển sang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT trọng điểm Nghi Sơn và KCN Lam...
Cập nhật, 24/03/2016 21:39:14
Theo đó, kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế theo mức ổn định là 1,8% trên dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm do Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Thuế thực hiện.
Cập nhật, 24/03/2016 11:29:14
Tại Việt Nam, ngân hàng thích cho vay bất động sản bởi vừa có tài sản thế chấp, đồng thời vẫn là thị trường nền tảng trong dài hạn dù ngắn hạn có thể suy giảm.
Cập nhật, 24/03/2016 07:33:55
Bán thành công hơn 87% số trái phiếu phiếu chính phủ được chào bán ngày 23/3 đã đưa kế hoạch phát hành năm nay hoàn thành hơn 31%.
Cập nhật, 24/03/2016 00:47:47
Số vốn trên được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) để thực hiện đầu tư công trình.
Cập nhật, 21/03/2016 23:23:21
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty...
Cập nhật, 09/03/2016 21:53:58
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 523,7 tỷ đồng cho 34 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015...
Cập nhật, 06/03/2016 23:55:39
Giá vàng thế giới tăng mạnh tuần qua khiến giá vàng trong nước thấp hơn sau 5 năm và khả năng trạng thái đó còn duy trì tiếp trong tuần này.
Cập nhật, 01/03/2016 09:54:42
Mặc dù giá dầu khiến thu từ đây chưa bằng một nửa năm ngoái, song thu ngân sách nhà nước chung vẫn tăng so với cùng kỳ, đạt hơn 160 nghìn tỷ.
Cập nhật, 01/03/2016 08:00:59
So với chỉ tiêu Quốc hội đặt ra 5% thì đã tăng quá lớn, song nếu lấy con số tuyệt đối bội chi bao nhiêu đồng mà Quốc hội thông qua, thì Chính phủ đã thực hiện đúng, tổng số tiền không...