Ông Nguyễn Thế Minh, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, cuối năm 2020, quy mô quản lý tài sản toàn ngành quỹ ước đạt 435.000 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2019, tăng 3,5 lần so với năm 2015....
Cập nhật, 15/11/2019 11:32:32
Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 10 ước đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu NSNN 10 tháng ước đạt 1.253,16 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so cùng kỳ năm...
Cập nhật, 13/11/2019 08:49:42
Với 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV vào chiều ngày 12/11.
Cập nhật, 12/11/2019 20:37:36
MB xếp ở vị trí thứ 15 trong 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam – theo công bố ngày 6/11 của Vietnam Report. Kết thúc 10 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của MB...
Cập nhật, 11/11/2019 13:30:28
Đó là một trong những nội dung được đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý...
Cập nhật, 07/11/2019 16:28:33
Đó là một trong những nội dung tại công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 vừa được Bộ Tài chính ban hành.
Cập nhật, 07/11/2019 15:29:25
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2019, Chính phủ đã giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1,654 tỷ USD, tương đương khoảng 38.283 tỷ đồng.
Cập nhật, 06/11/2019 23:04:12
Cụ thể, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ cho vay theo Nghị định số 67 khoảng 10.500 tỷ đồng và nợ xấu hiện nay là 33%.
Cập nhật, 06/11/2019 09:09:41
Kết thúc 10 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của MB đạt trên 8.000 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch cả năm 8.345 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào...
Cập nhật, 05/11/2019 10:31:34
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Cập nhật, 05/11/2019 09:34:41
Nhằm cung cấp những thông tin về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) cho người dân một cách dễ hiểu và đơn giản nhất, Bộ Tài chính đã công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán...