Cập nhật, 13/11/2016 00:53:44
Số vốn trên được lấy từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 nhằm duy trì Hệ thống quan sát tàu cá vùng đánh bắt, nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ...
Cập nhật, 11/11/2016 23:27:07
Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 vừa được Quốc hội thông qua chiều 11/11 với tỷ lệ tán thành 79,31%.
Cập nhật, 11/11/2016 22:00:17
Tuy ngân sách cho y tế, giáo dục và giao thông công cộng ngày càng được ưu tiên, song chất lượng của các dịch vụ này còn yếu, hỗ trợ về cơ sở vật chất hạ tầng không đồng bộ với hỗ...
Cập nhật, 09/11/2016 22:27:26
Đó là một trong những nội dung được nêu rõ trong Nghị quyết về Kế hoạch Tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn...
Cập nhật, 07/11/2016 22:34:05
Số kinh phí trên được lấy từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 và được chuyển cho Bộ Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông...
Cập nhật, 05/11/2016 13:47:28
Chính phủ mới ban hành bổ sung quy định phạt tiền từ 400-700 triệu đồng đối với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cập nhật, 02/11/2016 20:01:07
Hạn chế việc trang bị bằng hiện vật, chuyển dần cơ chế khoán, yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng ô tô công để phấn đấu đến năm 2020...
Cập nhật, 02/11/2016 10:37:55
Theo Bộ Tài chính, bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong 10 tháng đầu năm 2016, ước 159,5 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm. Theo đó, trong 10 tháng qua,...
Cập nhật, 01/11/2016 19:35:17
Nguyên nhân gây ra nợ công tăng nhanh được Bộ trưởng chỉ ra là do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, GDP cũng không đạt chỉ tiêu đặt ra. Cùng với đó, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ...
Cập nhật, 29/10/2016 18:51:07
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có giải đáp về việc Chính phủ đề xuất nâng chỉ tiêu giới hạn nợ Chính phủ/GDP từ mức 50% hiện nay lên mức trần 55% trên Cổng...