Một hướng dẫn cụ thể về trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững đồng thời thông tin về các quốc gia, tổ chức khác đã phát hành thành công như thế nào đã được tích hợp trong cuốn “Sổ tay hướng dẫn trái...
Cập nhật, 03/03/2020 15:26:31
Đó là một trong những nội dung được quy định tại dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý của nhân dân trên Cổng thông tin điện tử...
Cập nhật, 03/03/2020 15:19:50
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC, ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.
Cập nhật, 02/03/2020 15:30:35
Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, do ảnh hưởng của thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, kết hợp với tác động của dịch Covid-19, nhiều hoạt động của nền kinh tế bị giảm sút, từ...
Cập nhật, 02/03/2020 15:12:16
Do hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) chịu sự tác động của dịch Covid-19, nên số thu thuế XNK của ngành Hải quan 2 tháng đầu năm chỉ đạt 49.700 tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán, bằng 14,0% chỉ tiêu...
Cập nhật, 02/03/2020 14:51:40
Bên cạnh đó, nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng.
Cập nhật, 28/02/2020 09:48:45
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên...
Cập nhật, 26/02/2020 14:53:16
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tới dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc 63 cục thuế tỉnh,...
Cập nhật, 25/02/2020 16:05:02
Đó là một trong những nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia do Thủ tướng đồng thời là Chủ tịch Hội...
Cập nhật, 25/02/2020 15:23:47
Nếu không có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, thì với tác động từ...
Cập nhật, 25/02/2020 14:39:15
Đó là một trong những nội dung tại Văn bản số 1117/NHNN-TD, ngày 24/02/2020 của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.