Các tổ chức tín dụng (TCTD) được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ, không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động...
Cập nhật, 09/07/2016 00:10:02
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP, ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.
Cập nhật, 02/07/2016 23:54:21
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, với những tỉnh không đạt thu của năm nay thì phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu chi tương ứng, cắt giảm các khoản chi không cần thiết và nâng cao hiệu...
Cập nhật, 28/06/2016 11:20:38
Đó là số tiền mà Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, hệ thống đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 8.700 khoản chi chưa đủ...
Cập nhật, 08/06/2016 23:44:23
Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trên thực tế Nhà nước không có chủ trương tạo tài sản để cho thuê nhưng hầu hết các đơn vị sử dụng tài sản công cho thuê nhưng ngân sách nhà nước...
Cập nhật, 07/06/2016 07:32:32
Yêu cầu này được Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho Bộ Tải chính, các cấp địa phương nhằm chủ động ứng phó với việc giảm thu và nhu cầu chi NSNN phát sinh, nhất là do tác động của thiên...
Cập nhật, 01/06/2016 16:25:06
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Công văn số 3955/NHNN-TD, ngày 30/5/2016 chỉ đạo các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP.
Cập nhật, 28/05/2016 08:28:55
Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản theo hướng tăng từ 150% lên 200% kể từ 01/01/2017
Cập nhật, 25/05/2016 23:00:15
Đó là nhấn mạnh Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tạì cuộc họp cho ý kiến dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, chiều ngày 25/5.
Cập nhật, 23/05/2016 18:15:18
Ngân hàng Nhà nước mới đây công bố một số chỉ tiêu cơ bản các tổ chức tín dụng, trong đó tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối tháng 3 đã tăng lên 2,62% so với con số 2,55% vào tháng 12/2015.
Cập nhật, 14/05/2016 10:26:22
Số kinh phí 527,161 tỷ đồng được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương năm 2016