Bộ Tài chính bắt đầu khởi động nghiên cứu thành lập Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thay cho Vụ Quản lý doanh nghiệp lớn. Hiện Việt Nam có 7.192 doanh nghiệp được coi là lớn (vốn điều lệ trên 500 tỷ đồng), chiếm 1,17% tổng...
Cập nhật, 01/10/2019 20:16:47
Cụ thể: dự án được tài trợ nhằm tăng cường sự lành mạnh và khả năng chống chịu của ngành ngân hàng thông qua việc nâng cao năng lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong việc giải...
Cập nhật, 30/09/2019 23:43:35
Trong tháng 8 và tháng 9/2019, trên cơ sở Đề án và đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 35 quyết định về việc thành lập 98 chi cục thuế khu vực trên cơ sở...
Cập nhật, 30/09/2019 23:24:00
Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2019 ước tính đạt 1.028,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm.
Cập nhật, 30/09/2019 23:13:46
Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/9/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,44% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,74%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 8,68% (cùng kỳ...
Cập nhật, 30/09/2019 16:28:47
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ theo mô hình công ty mẹ – công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Cập nhật, 27/09/2019 21:25:21
Cụ thể: mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa...
Cập nhật, 27/09/2019 15:11:25
Ngoài ra còn thu hút và tạo việc làm cho trên 162 nghìn lao động; giúp trên 211 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em hộ dân tộc thiểu số được vay vốn học tập...
Cập nhật, 26/09/2019 23:08:34
Trong đó, thu từ dầu thô chiếm 4,91%, ước đạt 98,3% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,7 USD/thùng.
Cập nhật, 26/09/2019 09:11:31
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 192.136,038 tỷ đồng.
Cập nhật, 26/09/2019 08:45:26
Cụ thể, 3 bộ là: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, 06 địa phương (Hà Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Bến Tre, Vĩnh Long) trả lại ngân sách trung...