Đó là một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín...
Cập nhật, 29/03/2016 16:49:06
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 1953/NHNN-TD, ngày 28/03/2016 về việc dừng ký hợp đồng tín dụng mới chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP. Theo đó, ngày 31/03/2016 sẽ...
Cập nhật, 28/03/2016 08:37:04
Theo đó, tính đến thời điểm 15/3/2016, ngân sách nhà nước ước tính thu được 182,4 nghìn tỷ đồng. Giá dầu tiếp tục có những ảnh hưởng đáng kể đến thu ngân sách, tác động tới cả thu từ...
Cập nhật, 24/03/2016 23:28:11
Với cơ chế đặc thù, như: lãi suất cho vay thấp hơn thông thường từ 1-1,5%/năm; mức cho vay lên đến 90% giá trị dự án..., sau 2 năm triển khai chương trình thí điểm đã đạt được những kết...
Cập nhật, 24/03/2016 22:18:29
Số tiền trên được lấy trong tổng số 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2015. Số còn lại sẽ được chuyển sang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT trọng điểm Nghi Sơn và KCN Lam...
Cập nhật, 24/03/2016 21:39:14
Theo đó, kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế theo mức ổn định là 1,8% trên dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm do Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Thuế thực hiện.
Cập nhật, 24/03/2016 11:29:14
Tại Việt Nam, ngân hàng thích cho vay bất động sản bởi vừa có tài sản thế chấp, đồng thời vẫn là thị trường nền tảng trong dài hạn dù ngắn hạn có thể suy giảm.
Cập nhật, 24/03/2016 07:33:55
Bán thành công hơn 87% số trái phiếu phiếu chính phủ được chào bán ngày 23/3 đã đưa kế hoạch phát hành năm nay hoàn thành hơn 31%.
Cập nhật, 24/03/2016 00:47:47
Số vốn trên được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) để thực hiện đầu tư công trình.
Cập nhật, 21/03/2016 23:23:21
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty...
Cập nhật, 09/03/2016 21:53:58
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 523,7 tỷ đồng cho 34 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015...