Theo Bloomberg, MSCI có lý khi giữ Việt Nam trong danh sách các thị trường cận biên vì tính “mù mờ” của thị trường và mức độ chi phối của một vài công ty lớn.
Cập nhật, 14/11/2016 23:38:00
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016
Cập nhật, 14/11/2016 11:47:48
Quốc hội mới thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 729.730 tỷ đồng và tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030...
Cập nhật, 13/11/2016 01:05:41
Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ sung 50,672 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ...
Cập nhật, 13/11/2016 00:53:44
Số vốn trên được lấy từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 nhằm duy trì Hệ thống quan sát tàu cá vùng đánh bắt, nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ...
Cập nhật, 11/11/2016 23:27:07
Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 vừa được Quốc hội thông qua chiều 11/11 với tỷ lệ tán thành 79,31%.
Cập nhật, 11/11/2016 22:00:17
Tuy ngân sách cho y tế, giáo dục và giao thông công cộng ngày càng được ưu tiên, song chất lượng của các dịch vụ này còn yếu, hỗ trợ về cơ sở vật chất hạ tầng không đồng bộ với hỗ...
Cập nhật, 09/11/2016 22:27:26
Đó là một trong những nội dung được nêu rõ trong Nghị quyết về Kế hoạch Tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn...
Cập nhật, 07/11/2016 22:34:05
Số kinh phí trên được lấy từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 và được chuyển cho Bộ Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông...
Cập nhật, 05/11/2016 13:47:28
Chính phủ mới ban hành bổ sung quy định phạt tiền từ 400-700 triệu đồng đối với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cập nhật, 02/11/2016 20:01:07
Hạn chế việc trang bị bằng hiện vật, chuyển dần cơ chế khoán, yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng ô tô công để phấn đấu đến năm 2020...