Với việc Việt Nam tiếp tục nằm trong Danh sách giám sát, trong thời gian tới, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin, số liệu về thương mại, cán cân vãng lai, các chính sách kinh tế vĩ mô, tiền tệ của Việt Nam và có...
Cập nhật, 14/08/2014 05:37:50
Đây là số liệu được Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam công bố thông qua khảo sát của 17 ngân hàng tại Việt Nam, gồm các ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần,...
Cập nhật, 13/08/2014 05:47:33
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014. Theo đó, tính đến ngày 31/7/2014, tăng trưởng tín dụng 7 tháng...
Cập nhật, 05/08/2014 05:52:45
Đây là nhận định trong báo cáo tình hình kinh tế 7 tháng đầu năm 2014 của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia đối với tình hình lãi suất ngân hàng trong những tháng cuối năm 2014.
Cập nhật, 04/08/2014 05:56:03
Khối Nghiên cứu Kinh tế của Ngân hàng HSBC (HSBC Global Research) vừa công bố bản báo cáo về Kinh tế Vĩ mô - Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam số tháng 8/2014 với chủ đề: " Tăng trưởng tín dụng...
Cập nhật, 30/07/2014 23:55:24
Ngân hàng Nhà nước vừa mới có thông báo khẳng định việc nguyên Chủ tịch và Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng (VNCB) bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngân hàng VNCB.
Cập nhật, 16/07/2014 00:11:11
Đó là một trong những kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh quý III/2014 của các tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo thống kê, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố.
Cập nhật, 12/07/2014 00:12:36
ơ chế cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa thực sự đủ mạnh đang là một thách thức không nhỏ đối với vấn đề xử lý nợ xấu.
Cập nhật, 09/07/2014 17:39:51
Do tập trung giải quyết nợ xấu, các ngân hàng Việt Nam vẫn thận trọng trong việc mở rộng tín dụng, cho dù có sự tăng trưởng mạnh về tiền gửi.
Cập nhật, 03/07/2014 17:40:33
Báo cáo tình hình kinh tế 6 tháng và tháng 6 năm 2014 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa mới công bố tho thấy, một số tín hiệu tích cực trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng 6 tháng đầu...
Cập nhật, 19/06/2014 17:43:52
Hôm nay (19/6), tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD sẽ chính thức được áp dụng từ mức 21.036 VND/USD lên 21.246 VND/USD, tương đương tăng 1%.