Ngày 23/02/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 1023/NHNN-TD về việc rà soát nhu cầu cho vay, xử lý nợ theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Cập nhật, 07/11/2016 22:34:05
Số kinh phí trên được lấy từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 và được chuyển cho Bộ Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông...
Cập nhật, 05/11/2016 13:47:28
Chính phủ mới ban hành bổ sung quy định phạt tiền từ 400-700 triệu đồng đối với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cập nhật, 02/11/2016 20:01:07
Hạn chế việc trang bị bằng hiện vật, chuyển dần cơ chế khoán, yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng ô tô công để phấn đấu đến năm 2020...
Cập nhật, 02/11/2016 10:37:55
Theo Bộ Tài chính, bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong 10 tháng đầu năm 2016, ước 159,5 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm. Theo đó, trong 10 tháng qua,...
Cập nhật, 01/11/2016 19:35:17
Nguyên nhân gây ra nợ công tăng nhanh được Bộ trưởng chỉ ra là do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, GDP cũng không đạt chỉ tiêu đặt ra. Cùng với đó, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ...
Cập nhật, 29/10/2016 18:51:07
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có giải đáp về việc Chính phủ đề xuất nâng chỉ tiêu giới hạn nợ Chính phủ/GDP từ mức 50% hiện nay lên mức trần 55% trên Cổng...
Cập nhật, 28/10/2016 15:17:27
Việt Nam đang có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tương đối cao so với các quốc gia khác do hệ thống tài chính phụ thuộc nhiều vào ngành ngân hàng, trong khi lợi nhuận ngân hàng còn thấp. Nên IMF coi...
Cập nhật, 27/10/2016 23:00:09
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg, ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.
Cập nhật, 27/10/2016 21:28:56
Đó là Một trong những nội dung được thảo luận tại Tọa đàm “Công khai, minh bạch ngân sách nhà nước” vào ngày 27/10 tại Hà Nội. Nhiều chuyên gia nhận định, việc chậm công khai dự thảo dự...
Cập nhật, 26/10/2016 22:22:53
Sau hơn một năm Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực, nhiều đơn vị vẫn chưa sẵn sàng thực hiện, còn tâm lý trông chờ vào ngân...