Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại cuộc họp của Hội đồng vào ngày 09/7.
Cập nhật, 18/06/2020 23:01:47
Với 93,17% đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân...
Cập nhật, 16/06/2020 10:42:04
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh như vậy khi giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) được các đại biểu Quốc hội đặt ra...
Cập nhật, 10/06/2020 23:39:52
Với 94,41% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã chính thức được Quốc hội thông qua vào chiều nay (ngày 10/6).
Cập nhật, 09/06/2020 14:52:29
Ngày 08/6/2020, Bộ Tài chính đã gửi công văn lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan về dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên...
Cập nhật, 06/06/2020 18:31:06
Đó là nội dung được quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Cập nhật, 05/06/2020 15:11:31
Số vốn này được giao từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.
Cập nhật, 03/06/2020 14:22:04
Theo Bộ Tài chính, đã qua gần nửa năm, tình hình giải ngân còn rất chậm. Ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/5/2020 là hơn...
Cập nhật, 31/05/2020 21:33:51
Một số những trường hợp được ưu tiên sử dụng vốn ODA không hoàn lại đó là: để thực hiện chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường năng lực; hỗ trợ...
Cập nhật, 30/05/2020 21:23:26
Trong đó, nguồn thu nhiều nhất vẫn đến từ nguồn thu nội địa (đạt 439,9 nghìn tỷ đồng); từ hoạt động xuất, nhập khẩu (đạt 70,5 nghìn tỷ đồng); từ dầu thô (đạt 18,9 nghìn tỷ đồng).
Cập nhật, 27/05/2020 20:49:28
Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.