Cụ thể, theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý IV năm 2018 (hết ngày 31/12/2018) là hơn 3.504 tỷ đồng.
Cập nhật, 03/05/2017 22:57:27
Số vốn trên để thực hiện các dự án giao thông, thủy lợi và di dân tái định cư thủy điện Sơn La.
Cập nhật, 03/05/2017 22:40:44
Như vậy, số tiền vay để trả nợ gốc chiếm 40% tổng số tiền theo kế hoạch vay năm 2017 của Chính phủ.
Cập nhật, 29/04/2017 01:00:53
Tỷ lệ cho vay lại nguồn vốn vay ODA cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do UBND cấp tỉnh đề xuất.
Cập nhật, 29/04/2017 00:49:54
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách trung ương năm 2015...
Cập nhật, 27/04/2017 16:55:21
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 627/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính. Theo...
Cập nhật, 27/04/2017 01:16:31
Xã đạt dưới 5 tiêu chí được ưu tiên hàng đầu phân bổ ngân sách xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 25/04/2017 23:19:51
Tính tới ngày 17/4/2017, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước là 14,3%, giải ngân vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia mới chỉ có 4,3%. Trong khi đó, vốn trái phiếu chính...
Cập nhật, 25/04/2017 22:36:26
Đó là ưu đãi được nêu rõ trong quyết định mới đây của Ngân hàng Nhà nước về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị...
Cập nhật, 24/04/2017 23:14:55
Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển trong quý II/2017.
Cập nhật, 24/04/2017 22:43:57
Thủ tướng yêu cầu tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước; đồng thời rà soát danh mục các chương trình, dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh...