Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung...
Cập nhật, 22/01/2017 23:47:03
Dự kiến, trong năm 2017, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá; kinh doanh thương mại...
Cập nhật, 20/01/2017 23:45:58
Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố...
Cập nhật, 14/01/2017 23:56:28
Số liệu trên được nêu rõ tại Quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng...
Cập nhật, 13/01/2017 12:37:16
Năm 2016, thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế thực hiện đạt 884.399 tỷ đồng. Trong đó, có 59 địa phương hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách chỉ có 4 địa phương không hoàn thành dự toán...
Cập nhật, 07/01/2017 11:37:18
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu công khai, minh bạch, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước và tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm. Cần làm...
Cập nhật, 05/01/2017 08:24:39
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Ngoại giao.
Cập nhật, 28/12/2016 22:57:45
Báo cáo số liệu thống kê về tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016, Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến ngày 15/12, bội chi ngân sách ước tính đã khoảng 190.200 tỷ đồng.
Cập nhật, 28/12/2016 02:22:03
Thông tin từ Văn phòng Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư, nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước...
Cập nhật, 27/12/2016 21:37:59
Cụ thể, từ ngày 01/01/2017, 17 loại phí được quy định tại Luật Phí, Lệ phí sẽ thực hiện lộ trình tính giá nhằm đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Cập nhật, 23/12/2016 09:09:26
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện...