Ngày 08/01/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) trao quyết định niêm yết cổ phiếu cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX , với giá khởi điểm 20.300 đồng/cổ phiếu. Đánh giá về cơ hội đầu tư với cổ phiếu ngành này, có 3 yếu...
Cập nhật, 05/01/2021 14:23:46
Ông Cao Tuấn Anh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, năm 2020, số thu do Tổng cục Thuế quản lý đạt 1.278.649 tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán (vượt 24.349 tỷ đồng), vượt 175.849 tỷ đồng....
Cập nhật, 29/12/2020 10:23:49
Kết quả thu NSNN đến hết ngày 28/12/2020 đạt 1.426 nghìn tỷ đồng, bằng 94,32% dự toán, cao hơn 101,4 nghìn tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội.
Cập nhật, 23/12/2020 16:05:32
Đó là một trong 3 điều kiện thành lập mới Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương.
Cập nhật, 12/11/2020 10:23:44
Ngày 12/11/2020, Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hòa Ba Lan đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác nhằm mục tiêu tăng cường và thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm...
Cập nhật, 09/11/2020 11:54:38
Theo Bộ Tài chính, luỹ kế thực hiện 10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước 70,5%...
Cập nhật, 29/10/2020 09:56:11
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1638/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài...
Cập nhật, 29/10/2020 09:19:06
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 129/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC).
Cập nhật, 22/10/2020 21:33:39
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó quy định tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế...
Cập nhật, 22/10/2020 21:26:26
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn vừa được Chính phủ vừa ban hành.
Cập nhật, 22/10/2020 21:20:17
Đối với công chức thuế: cấm gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến mua hóa đơn, chứng từ; có hành vi bao che, thông đồng cho tổ chức, cá nhân để sử dụng hóa đơn, chứng từ không...