Hình thái doanh nghiệp được coi là phát kiến vĩ đại của loài người, nhằm xây dựng năng lực sản xuất vượt trội, sức sáng tạo, sự phân chia tài sản, giải quyết việc làm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Từ năm 2000...
Cập nhật, 25/11/2020 16:30:16
Hình thái doanh nghiệp được coi là phát kiến vĩ đại của loài người, nhằm xây dựng năng lực sản xuất vượt trội, sức sáng tạo, sự phân chia tài sản, giải quyết việc làm và đáp ứng nhu...
Cập nhật, 24/11/2020 08:30:45
Bộ Tài chính bắt đầu khởi động nghiên cứu thành lập Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thay cho Vụ Quản lý doanh nghiệp lớn. Hiện Việt Nam có 7.192 doanh nghiệp được coi là lớn (vốn điều...
Cập nhật, 18/11/2020 16:37:21
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - TPB) vừa cho biết, Ngân hàng sẽ phát hành hơn 163,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ 20% cho các cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ...
Cập nhật, 17/11/2020 17:52:25
Xây dựng tiêu chuẩn trái phiếu liên kết phát triển bền vững ASEAN là một trong những nội dung vừa được Hội nghị cấp phó Diễn đàn thị trường vốn ASEAN (ACMF) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
Cập nhật, 15/11/2020 14:54:48
Với chủ đề “Nền tảng chính sách tài chính mới – Những mô hình phục hồi đa dạng” mà Hội thảo kinh tế MB Economic Insights lần thứ Sáu do Ngân hàng Quân Đội (MB) tổ chức mới đây, nhiều...
Cập nhật, 12/11/2020 10:23:44
Ngày 12/11/2020, Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hòa Ba Lan đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác nhằm mục tiêu tăng cường và thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm...
Cập nhật, 09/11/2020 11:54:38
Theo Bộ Tài chính, luỹ kế thực hiện 10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước 70,5%...
Cập nhật, 05/11/2020 14:03:31
Một ngân hàng tận tâm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số, lấy khách hàng làm trung tâm xây nên những giải pháp tài chính tối ưu nhất, đó là những giá trị mà MB -...
Cập nhật, 31/10/2020 13:43:09
Đến ngày 30/9/2020, đã có hơn 313 nghìn tỷ đồng nợ xấu được xử lý, nợ xấu nội bảng 167,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 53,8%, xử lý các khoản nợ ngoài bảng cân đối đạt 74,9 nghìn tỷ đồng...
Cập nhật, 29/10/2020 09:56:11
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1638/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài...