Với nhiều điểm mới trong Quy tắc tố tụng trọng tài năm 2017 (VIAC 2017), như: thủ tục rút gọn, gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ... so với phiên bản năm 2012, hứa hẹn sẽ giảm tối đa thời gian theo kiện của các bên, từ đó tiết...
Cập nhật, 22/07/2016 21:51:41
Hiện nay, có rất nhiều điều luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh chồng chéo, mâu thuẫn khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. Chính vì vậy, việc rà soát các quy định để đưa ra những thay đổi theo...
Cập nhật, 21/07/2016 17:02:35
Theo kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh quý 2/2016 của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), có 43,8% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam phản hồi sẽ tăng cường đầu tư,...
Cập nhật, 19/07/2016 14:49:16
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Trong đó, Dự thảo quy định thành...
Cập nhật, 15/07/2016 16:58:42
Mặc dù, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, song, đến nay, việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp...
Cập nhật, 12/07/2016 07:12:56
Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý được kỳ vọng sẽ tạo ra khung phát lý hoàn chỉnh để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Tuy...
Cập nhật, 07/07/2016 22:38:01
Việc nước Anh rời khỏi EU (Brexit) được dự báo sẽ gây tác động đến toàn bộ nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp cần sẵn sàng ứng phó với những ảnh hưởng...
Cập nhật, 05/07/2016 22:57:56
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, do Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ
Cập nhật, 05/07/2016 11:03:20
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 922/QĐ-BKHĐT về ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh...
Cập nhật, 05/07/2016 06:41:11
Theo yêu cầu tại Luật Đầu tư năm 2014, ngày 1/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, với 3 chương, 23 điều.
Cập nhật, 29/06/2016 11:12:07
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016 là 14.902 doanh nghiệp, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số hết sức khích lệ, cho thấy niềm tin của cộng đồng...