Tháng 05/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.954 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 119.243 tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.
Cập nhật, 22/11/2016 09:55:03
Với 83% đại biểu thông qua, sáng 22/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi bổ sung phụ lục 4 Luật Đầu tư về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Cập nhật, 10/11/2016 12:31:27
Theo Báo cáo môi trường kinh doanh, điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), năm 2015, 83% số doanh nghiệp được điều tra cho biết họ có gặp...
Cập nhật, 10/11/2016 12:23:31
Theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, tính từ ngày 28/09/2016 đến ngày 25/10/2016, cả nước chỉ có thêm 2 doanh nghiệp cổ phần hóa, nâng tổng số doanh nghiệp được cổ phần hóa...
Cập nhật, 09/11/2016 16:57:35
Xác định thực lực và uy tín của đối tác trước khi làm ăn, tìm hiểu các quy định xuất nhập khẩu của Trung Quốc, mọi giao dịch phải thực hiện bằng hợp đồng theo thông lệ quốc tế... là...
Cập nhật, 09/11/2016 00:33:28
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định điều này tại Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam lần thứ III với chủ đề “Sáng tạo để triển khai các mục tiêu phát triển bền...
Cập nhật, 08/11/2016 22:07:00
Tính trung bình trong giai đoạn 2005-2013, chỉ có 45% DN đã đăng ký là thực sự đi vào hoạt động và vẫn duy trì được hoạt động.
Cập nhật, 07/11/2016 23:38:56
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp chính là xây dựng lợi thế cạnh tranh, lợi thế thương mại và bản sắc Việt Nam trên sân chơi của nền kinh tế toàn cầu hoá ở thế kỷ 21.
Cập nhật, 03/11/2016 18:14:16
Thông tin trên được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo tham vấn “Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu” do Trung tâm WTO...
Cập nhật, 03/11/2016 14:16:08
Tính đến tháng 09/2016, Ấn Độ đầu tư thêm 85 triệu USD vào Việt Nam, nâng tổng số vốn lên 524 triệu USD. Các ngành doanh nghiệp Ấn Độ hiện đang tập trung đầu tư tại Việt Nam là khai khoáng,...
Cập nhật, 02/11/2016 19:21:27
Tỷ lệ trung bình chi phí thường xuyên cho hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp chỉ chiếm khoảng hơn 1% so với tổng chi phí sản xuất, kinh doanh.