Sau khi cảnh báo về việc lừa đảo của doanh nghiệp Thái Lan đối với doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương tiếp tục cảnh báo về việc làm ăn đối với một số doanh nghiệp Mỹ.
Cập nhật, 07/08/2017 16:14:33
Cách đây hơn 1 năm, khi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, chiến dịch cắt giảm điều kiện kinh doanh được tiến hành. Cứ ngỡ rằng, nhiều giấy phép con được bãi bỏ. Tuy nhiên,...
Cập nhật, 04/08/2017 15:14:46
Doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng Thông tin quốc gia...
Cập nhật, 02/08/2017 11:19:14
Theo Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), sau quá trình thẩm định hồ sơ và các thông tin thu thập được, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối...
Cập nhật, 31/07/2017 14:54:17
“Đến thời điểm này, từ quan điểm đến quyết tâm của Chính phủ đối với khu vực kinh tế tư nhân đã rất sâu sắc và toàn diện. Nguyên tắc là xóa bỏ mọi rào cản, định kiến đề kinh tế...
Cập nhật, 27/07/2017 07:30:58
Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, tháng 07/2017, cả nước có 11.677 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và...
Cập nhật, 26/07/2017 21:31:08
Thủ tướng đánh giá cao sự đầu tư của Samsung, bao gồm tổng mức đầu tư và tỷ lệ giải ngân cao, nhất là cam kết của Samsung xuất khẩu hơn 50 tỷ USD trong năm nay.
Cập nhật, 26/07/2017 21:18:21
Triển lãm Hội thảo Công nghiệp hỗ trợ 2017 đã ghi nhận bước chuyển mình về chất của DN Việt. Đến nay, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Samsung đã tăng lên mạnh mẽ, với...
Cập nhật, 25/07/2017 09:14:38
Sau 10 năm (2007-2017) triển khai phối hợp liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, thời gian gia nhập thị trường của doanh nghiệp đã được rút ngắn, từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, 5...
Cập nhật, 25/07/2017 08:57:26
Theo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử quý II/2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của cả nước là 39,8%, trong khi đó tỷ lệ này...
Cập nhật, 24/07/2017 16:14:37
Nếu không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 1, điều 63 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.