Các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 06/09/2017 09:33:08
Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp được đề xuất giảm xuống từ 200.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần.
Cập nhật, 01/09/2017 11:40:15
Theo quy định tại khoản 1, khoản 4, điều 187 Luật Doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác
Cập nhật, 01/09/2017 11:16:19
Theo báo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, tính đến hết tháng 08/2017, cả nước đã cổ phần hóa 36 doanh nghiệp nhà nước (tính cả các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, các...
Cập nhật, 30/08/2017 16:33:08
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo bổ sung thêm 4 doanh nghiệp được miễn trừ áp thuế tự vệ sản phẩm tôn màu, nâng tổng số doanh nghiệp được miễn trừ của cả nước...
Cập nhật, 29/08/2017 17:14:20
Theo Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn Hà Nội đã tăng vượt bậc, đạt trên 70%.
Cập nhật, 25/08/2017 17:53:51
Hồ sơ, tình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 71, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 về đăng ký kinh doanh.
Cập nhật, 25/08/2017 17:20:19
Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước trong tháng 08/2017 là 1.146 doanh nghiệp, giảm 1,6% so với tháng trước, trong khi số doanh nghiệp thành...
Cập nhật, 24/08/2017 23:55:16
Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định doanh nghiệp chỉ được sử dụng ngành, nghề kinh doanh để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có đăng ký kinh...
Cập nhật, 23/08/2017 17:10:54
Đây là nhận định của ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết tại tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát...
Cập nhật, 23/08/2017 08:31:58
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020". Theo đó, sẽ có 406 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn.