Trong năm 2015 và năm 2016, tần suất xuất hiện khủng hoảng thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện khá nhiều.
Cập nhật, 19/04/2016 22:52:31
Đây là chủ đề của Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2016 sẽ diễn ra vào ngày 29/4.
Cập nhật, 14/04/2016 15:32:26
Lao động bình quân trong doanh nghiệp đã giảm từ 49 lao động năm 2007 xuống chỉ còn 29 lao động năm 2015.
Cập nhật, 11/04/2016 15:52:13
Trong 03 tháng đầu năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành việc thoái vốn tại 09 doanh nghiệp thuộc Bộ, với tổng giá trị đạt 2.068 tỷ đồng.
Cập nhật, 07/04/2016 23:49:23
Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile gồm 3 cổ đông: Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội, góp 50% vốn điều lệ; Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.À.R.L, góp 49% vốn điều lệ; bà Trịnh...
Cập nhật, 07/04/2016 20:06:40
Theo Nghị định 25/2016/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa được Chính phủ ban hành, VNPT sẽ thoái vốn tại 50 công ty, quỹ, ngân hàng.
Cập nhật, 07/04/2016 00:06:43
Vốn điều lệ của VEAM là 13.288 tỷ đồng. Tổng số cổ phần là 1.328.800.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.
Cập nhật, 05/04/2016 22:00:07
Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, sau hơn 11 năm thực hiện (2005-2016), Ngân hàng đã giải ngân được 731 tỷ đồng, cho vay 2.833 doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Cập nhật, 05/04/2016 00:17:31
Theo Quyết định 527/QĐ-TTg, ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) là tổ chức tài...
Cập nhật, 30/03/2016 23:22:50
Hết năm 2015, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn tăng mạnh 10.984 tỷ đồng (23,1%) đạt 58.553 tỷ đồng, nhờ các khoản đầu tư trái phiếu tăng đáng kể 11.385 tỷ đồng (62,6%).
Cập nhật, 30/03/2016 11:33:26
Trước nhu cầu than nội địa tăng, khai thác ngày càng phức tạp, khó thu hút được lao động…, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang chuẩn bị nhiều phương án để bảo đảm...