Để kinh doanh mua bán khí, thương nhân phải có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường...
Cập nhật, 10/10/2017 16:53:43
Đó còn là “giấy thông hành thế hệ mới” cho sự tham gia của các doanh nghiệp vào nền kinh tế toàn cầu, là câu trả lời cho sự tồn tại hay không tồn tại trong dài hạn.
Cập nhật, 05/10/2017 16:23:05
Số lượng doanh nghiệp bất động sản tham gia thị trường nhiều chứng tỏ sức hút của thị trường này ngày càng lớn, tuy nhiên, việc cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt.
Cập nhật, 02/10/2017 23:29:36
Đó là mục tiêu chính của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp...
Cập nhật, 02/10/2017 23:17:24
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý giá trị doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà.
Cập nhật, 02/10/2017 16:27:36
Theo ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương, sự sáng tạo cần được thúc đẩy như là một chính sách và chiến lược dài hạn cho sự tăng trưởng và...
Cập nhật, 29/09/2017 17:19:06
Bà Trần Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh lo ngại, việc để doanh nghiệp tự kê khai sẽ dẫn đến nhiều rủi ro về thông tin, nhiều doanh nghiệp lợi dụng kẽ...
Cập nhật, 29/09/2017 13:56:52
Có 52,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên và chỉ 11% dự báo khó khăn hơn trong quý IV/2017.
Cập nhật, 27/09/2017 16:19:50
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành soạn thảo Nghị định quy định chi tiết về vấn đề này để khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân nhỏ/nhà đầu tư thiên thần cùng nhau góp vốn thành...
Cập nhật, 25/09/2017 16:54:29
Nguyên nhân được Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh chỉ ra đó là, do là tháng 7 âm lịch (tháng ngâu), nên cũng ảnh hưởng tâm lý người dân, doanh nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Cập nhật, 25/09/2017 14:00:13
Việc đặt tên doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp quy định tại Điều 39, Luật Doanh nghiệp.