Đó là nội dung được lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo tại cuộc họp về xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ cấu, nhiệm vụ của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ngày 12/3/2018.
Cập nhật, 06/07/2017 11:28:44
Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp gửi báo cáo định kỳ về hoạt động sản xuất kinh doanh tới cơ quan này trước ngày 15/07.
Cập nhật, 06/07/2017 11:08:24
Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước có khả năng đạt kế hoạch, nhưng cần phải tích cực đôn đốc, kiểm tra.
Cập nhật, 04/07/2017 23:10:32
Cụ thể, trong thời gian từ 2017-2019, Công ty Samsung sẽ hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng cho hơn 600 hộ gia đình tại Cao Bằng và Thái Nguyên vay nuôi trâu sinh sản .
Cập nhật, 04/07/2017 14:53:12
Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi...
Cập nhật, 28/06/2017 23:16:49
Tuy nhiên, đội ngũ doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay lại đang rất yếu kém và gặp nhiều rào cản.
Cập nhật, 27/06/2017 16:44:36
“Hộ kinh doanh tồn tại vì một người làm được nhiều việc, chứ phát triển như doanh nghiệp, phải có nhân lực cho hệ thống kế toán, chứng từ..., thì chúng tôi lo sẽ vỡ nợ trước khi thành...
Cập nhật, 27/06/2017 14:59:47
Đây là những điểm sáng trong bức tranh doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017.
Cập nhật, 23/06/2017 22:23:49
Ngày 20/06/2017, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương đã có thông tin chính thức về việc chấm dứt hoạt động của 3 doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Công ty TNHH My Fortuna, Công ty TNHH Zija Quốc...
Cập nhật, 23/06/2017 18:18:14
Có 2 hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng để doanh nghiệp lựa chọn, đó là sử dụng chữ ký số công cộng và sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.
Cập nhật, 21/06/2017 23:01:36
Theo TS. Declan P Bannon, Trường Đại học Anh tại Việt Nam, thương hiệu là công cụ cạnh tranh vô cùng hữu hiệu trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, nó lại như "những đứa trẻ” cần phải được...