Cập nhật, 25/07/2016 20:52:58
Vì chủ quan, nhẹ dạ mà nhiều công ty của Việt Nam đã bị doanh nghiệp nước ngoài lừa đảo cả tiền lẫn hàng lên tới hàng trăm ngàn USD với nhiều kiểu khác nhau. Đây là những bài học đắt...
Cập nhật, 25/07/2016 16:16:53
Để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tìm đến thị trường tín dụng đen, bởi việc tiếp cận với các nguồn vốn chính thức quá khó khăn.
Cập nhật, 22/07/2016 21:51:41
Hiện nay, có rất nhiều điều luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh chồng chéo, mâu thuẫn khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. Chính vì vậy, việc rà soát các quy định để đưa ra những thay đổi theo...
Cập nhật, 21/07/2016 17:02:35
Theo kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh quý 2/2016 của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), có 43,8% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam phản hồi sẽ tăng cường đầu tư,...
Cập nhật, 19/07/2016 14:49:16
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Trong đó, Dự thảo quy định thành...
Cập nhật, 15/07/2016 16:58:42
Mặc dù, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, song, đến nay, việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp...
Cập nhật, 12/07/2016 07:12:56
Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý được kỳ vọng sẽ tạo ra khung phát lý hoàn chỉnh để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Tuy...
Cập nhật, 07/07/2016 22:38:01
Việc nước Anh rời khỏi EU (Brexit) được dự báo sẽ gây tác động đến toàn bộ nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp cần sẵn sàng ứng phó với những ảnh hưởng...
Cập nhật, 05/07/2016 22:57:56
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, do Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ
Cập nhật, 05/07/2016 11:03:20
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 922/QĐ-BKHĐT về ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh...