Theo VASEP, thực hiện công văn số 1237/TCHQ-TXNK, ngày 08/03/2018 của Tổng cục Hải quan về phí CIC, DO, vệ sinh container, các doanh nghiệp thủy sản đã gặp bất cập trong việc xác định trị giá hải quan.
Cập nhật, 17/06/2017 23:48:16
Theo “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017-2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì EVN tiếp tục là công ty...
Cập nhật, 16/06/2017 15:22:31
Chi phí về lao động tăng, môi trường Việt Nam ngày càng xuống cấp và những quy định về quyền sở hữu trí tuệ chính là 3 lo ngại của nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Diễn đàn doanh nghiệp...
Cập nhật, 16/06/2017 00:02:43
Theo ông Phan Đức Hiếu, hiện nay, hình thức của điều kiện kinh doanh khá đa dạng, nó có thể bao gồm giấy phép, giấy chứng nhận…, nhưng cũng có những hình thức rất khó để nhận diện.
Cập nhật, 14/06/2017 15:48:34
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm xuất bản Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức Chương trình “Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 2017”...
Cập nhật, 12/06/2017 10:02:48
Sáng ngày 12/06/2017, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức được Quốc hội thông qua, với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành. Đây là tin vui đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Cập nhật, 10/06/2017 17:39:21
Theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, cả 3 doanh nghiệp này đều thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
Cập nhật, 08/06/2017 23:39:49
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng...
Cập nhật, 08/06/2017 23:26:45
Để sớm tháo gỡ những bất cập tồn tại trong công tác kiểm tra chuyên ngành, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương sửa đổi, bổ sung...
Cập nhật, 08/06/2017 18:28:25
Theo thời gian, khung khổ pháp lý về đăng ký kinh doanh đã và đang được hoàn thiện để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo được ý nghĩa, vai trò của công tác đăng ký kinh...
Cập nhật, 07/06/2017 23:50:41
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 06/06/2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.