Trong khi phần lớn các doanh nghiệp khoa học công nghệ đều nhỏ lẻ, manh mún, tiềm lực chưa cao, thì việc tiếp cận các chính sách ưu đãi lại khó khăn, khiến các doanh nghiệp này càng “èo uột”.
Cập nhật, 29/01/2018 16:48:17
Các nhiệm vụ và quyền hạn này liên quan đến việc Ủy ban vừa có tư cách là một cơ quan thuộc Chính phủ, vừa là một cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước...
Cập nhật, 29/01/2018 15:54:09
Con số này xấp xỉ với tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2018 của cả nước là 15.426 doanh nghiệp.
Cập nhật, 29/01/2018 11:53:27
Một số phí, lệ phí liên quan đến việc đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp đã được giảm 50% kể từ cuối tháng 01/2018.
Cập nhật, 24/01/2018 20:17:12
Theo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2017, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 109,2 nghìn tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch, tăng 7,3% so với năm 2016.
Cập nhật, 24/01/2018 15:10:34
Sau khi cảnh báo về việc lừa đảo của doanh nghiệp Thái Lan đối với doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương tiếp tục cảnh báo về việc làm ăn đối với một số doanh nghiệp Mỹ.
Cập nhật, 23/01/2018 16:36:13
Theo bà Phạm Chi Lan, việc xây dựng chính sách về điều kiện kinh doanh vận tải ô tô của Việt Nam hiện nay không khác gì so với 4-5 năm trước, bởi vẫn là yêu cầu chính, "siết chặt" chứ không...
Cập nhật, 20/01/2018 00:09:36
Điều này được quy định tại Nghị định 07/2018/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 19/01/2018 20:16:01
Trong đó, có 12,8 nghìn doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư, 505 nghìn doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, tăng 55,6% so với năm 2012.
Cập nhật, 18/01/2018 14:52:18
Bộ Công Thương đã lên tiếng cảnh báo hiện tượng này, mà nguyên nhân xuất phát từ việc chủ quan, ham rẻ và thiếu nghiệp vụ ngoại thương.
Cập nhật, 17/01/2018 14:49:36
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng thành lập Ủy ban này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII, các nghị quyết của...