Nhiều ý kiến quan ngại, việc thực hiện việc đóng mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với lao động trong doanh nghiệp được thực hiện từ ngày 01/01/2018 không những sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn làm giảm thu nhập thực...
Cập nhật, 02/08/2017 11:19:14
Theo Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), sau quá trình thẩm định hồ sơ và các thông tin thu thập được, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối...
Cập nhật, 31/07/2017 14:54:17
“Đến thời điểm này, từ quan điểm đến quyết tâm của Chính phủ đối với khu vực kinh tế tư nhân đã rất sâu sắc và toàn diện. Nguyên tắc là xóa bỏ mọi rào cản, định kiến đề kinh tế...
Cập nhật, 27/07/2017 07:30:58
Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, tháng 07/2017, cả nước có 11.677 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và...
Cập nhật, 26/07/2017 21:31:08
Thủ tướng đánh giá cao sự đầu tư của Samsung, bao gồm tổng mức đầu tư và tỷ lệ giải ngân cao, nhất là cam kết của Samsung xuất khẩu hơn 50 tỷ USD trong năm nay.
Cập nhật, 26/07/2017 21:18:21
Triển lãm Hội thảo Công nghiệp hỗ trợ 2017 đã ghi nhận bước chuyển mình về chất của DN Việt. Đến nay, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Samsung đã tăng lên mạnh mẽ, với...
Cập nhật, 25/07/2017 09:14:38
Sau 10 năm (2007-2017) triển khai phối hợp liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, thời gian gia nhập thị trường của doanh nghiệp đã được rút ngắn, từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, 5...
Cập nhật, 25/07/2017 08:57:26
Theo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử quý II/2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của cả nước là 39,8%, trong khi đó tỷ lệ này...
Cập nhật, 24/07/2017 16:14:37
Nếu không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 1, điều 63 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
Cập nhật, 23/07/2017 22:32:52
Mục tiêu của Đề án là nhằm phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ...
Cập nhật, 23/07/2017 10:09:53
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ này đang nghiên cứu xây dựng Hệ thống hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.