Ngày 20/09/2017, Dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (VCIC) vinh danh những doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc với những sáng kiến nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
Cập nhật, 27/06/2017 14:59:47
Đây là những điểm sáng trong bức tranh doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017.
Cập nhật, 23/06/2017 22:23:49
Ngày 20/06/2017, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương đã có thông tin chính thức về việc chấm dứt hoạt động của 3 doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Công ty TNHH My Fortuna, Công ty TNHH Zija Quốc...
Cập nhật, 23/06/2017 18:18:14
Có 2 hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng để doanh nghiệp lựa chọn, đó là sử dụng chữ ký số công cộng và sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.
Cập nhật, 21/06/2017 23:01:36
Theo TS. Declan P Bannon, Trường Đại học Anh tại Việt Nam, thương hiệu là công cụ cạnh tranh vô cùng hữu hiệu trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, nó lại như "những đứa trẻ” cần phải được...
Cập nhật, 21/06/2017 17:36:18
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 329/VP-HC gửi Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (A84), Bộ Công an thông báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Cập nhật, 20/06/2017 16:35:42
Căn cứ quy định tại Điều 20, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 21, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, theo đó Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân, bao gồm 2 loại giấy tờ.
Cập nhật, 18/06/2017 10:21:11
Trên cơ sở tổng quan những lý thuyết nổi tiếng về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc...
Cập nhật, 18/06/2017 10:03:31
Cụ thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JBAV) kiến nghị, thành lập một tổ chức mới giữa các bộ/ngành có thẩm quyền để giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh do sự không...
Cập nhật, 17/06/2017 23:48:16
Theo “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017-2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì EVN tiếp tục là công ty...
Cập nhật, 16/06/2017 15:22:31
Chi phí về lao động tăng, môi trường Việt Nam ngày càng xuống cấp và những quy định về quyền sở hữu trí tuệ chính là 3 lo ngại của nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Diễn đàn doanh nghiệp...