Đây là động thái rất khẩn trương của Chính phủ khi mà Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần chưa có...
Cập nhật, 09/08/2017 07:23:32
Đây là sự khác biệt so với quy định cũ trong dự thảo nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà Bộ Tài chính đang xin ý kiến góp ý.
Cập nhật, 08/08/2017 16:31:30
Theo dự thảo báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,số lượng hợp tác xã của cả nước đã tăng từ 18.986 hợp tác xã (năm 2013) lên 19.569 hợp tác xã...
Cập nhật, 07/08/2017 16:14:33
Cách đây hơn 1 năm, khi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, chiến dịch cắt giảm điều kiện kinh doanh được tiến hành. Cứ ngỡ rằng, nhiều giấy phép con được bãi bỏ. Tuy nhiên,...
Cập nhật, 04/08/2017 15:14:46
Doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng Thông tin quốc gia...
Cập nhật, 02/08/2017 11:19:14
Theo Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), sau quá trình thẩm định hồ sơ và các thông tin thu thập được, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối...
Cập nhật, 31/07/2017 14:54:17
“Đến thời điểm này, từ quan điểm đến quyết tâm của Chính phủ đối với khu vực kinh tế tư nhân đã rất sâu sắc và toàn diện. Nguyên tắc là xóa bỏ mọi rào cản, định kiến đề kinh tế...
Cập nhật, 27/07/2017 07:30:58
Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, tháng 07/2017, cả nước có 11.677 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và...
Cập nhật, 26/07/2017 21:31:08
Thủ tướng đánh giá cao sự đầu tư của Samsung, bao gồm tổng mức đầu tư và tỷ lệ giải ngân cao, nhất là cam kết của Samsung xuất khẩu hơn 50 tỷ USD trong năm nay.
Cập nhật, 26/07/2017 21:18:21
Triển lãm Hội thảo Công nghiệp hỗ trợ 2017 đã ghi nhận bước chuyển mình về chất của DN Việt. Đến nay, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Samsung đã tăng lên mạnh mẽ, với...
Cập nhật, 25/07/2017 09:14:38
Sau 10 năm (2007-2017) triển khai phối hợp liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, thời gian gia nhập thị trường của doanh nghiệp đã được rút ngắn, từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, 5...