Điều này được quy định tại Nghị định 07/2018/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 15/09/2017 08:48:03
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 25/8/2017 có 43 dự án của các doanh nghiệp (các tổng công ty, công ty) thuộc các bộ, 21 dự án thuộc các địa phương, 8 dự án thuộc các tập đoàn kinh tế,...
Cập nhật, 13/09/2017 17:14:42
Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được đề nghị giảm...
Cập nhật, 12/09/2017 23:26:43
Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét việc chuyển Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương thành công ty cổ phần sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo.
Cập nhật, 12/09/2017 17:02:21
Nội dung này được quy định tại khoản 4, Điều 31, Luật Doanh nghiệp năm 2014.
Cập nhật, 08/09/2017 16:53:02
Có một nghịch lý là mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước được lên kế hoạch cổ phần hóa là rất lớn, song tỷ lệ vốn nhà nước được phép bán lại rất hạn chế, may lắm cũng chỉ là...
Cập nhật, 08/09/2017 14:04:02
Đây là câu chuyện không phải lần đầu được nhắc đến, nên dù việc bán vốn nhà nước tại Habeco được chuẩn bị từ cuối năm 2016, nhưng đã hơn một năm vẫn chưa thể thực hiện.
Cập nhật, 07/09/2017 23:47:29
Theo CIEM và VCCI, hiện, toàn ngành công thương vẫn còn tồn tại khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh và như vậy sẽ là cản trở trong viêc huy động phát triển nguồn lực, sản xuất.
Cập nhật, 07/09/2017 11:03:16
Theo TS. Lê Thẩm Dương, trong cuộc cách mạng này, cơ hội chỉ dành cho người có năng lực đáp ứng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần học rất nhiều để thích ứng.
Cập nhật, 06/09/2017 09:33:08
Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp được đề xuất giảm xuống từ 200.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần.
Cập nhật, 01/09/2017 11:40:15
Theo quy định tại khoản 1, khoản 4, điều 187 Luật Doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác