Ngày 20/09/2017, Dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (VCIC) vinh danh những doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc với những sáng kiến nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
Cập nhật, 08/09/2017 14:04:02
Đây là câu chuyện không phải lần đầu được nhắc đến, nên dù việc bán vốn nhà nước tại Habeco được chuẩn bị từ cuối năm 2016, nhưng đã hơn một năm vẫn chưa thể thực hiện.
Cập nhật, 07/09/2017 23:47:29
Theo CIEM và VCCI, hiện, toàn ngành công thương vẫn còn tồn tại khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh và như vậy sẽ là cản trở trong viêc huy động phát triển nguồn lực, sản xuất.
Cập nhật, 07/09/2017 11:03:16
Theo TS. Lê Thẩm Dương, trong cuộc cách mạng này, cơ hội chỉ dành cho người có năng lực đáp ứng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần học rất nhiều để thích ứng.
Cập nhật, 06/09/2017 09:33:08
Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp được đề xuất giảm xuống từ 200.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần.
Cập nhật, 01/09/2017 11:40:15
Theo quy định tại khoản 1, khoản 4, điều 187 Luật Doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác
Cập nhật, 01/09/2017 11:16:19
Theo báo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, tính đến hết tháng 08/2017, cả nước đã cổ phần hóa 36 doanh nghiệp nhà nước (tính cả các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, các...
Cập nhật, 30/08/2017 16:33:08
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo bổ sung thêm 4 doanh nghiệp được miễn trừ áp thuế tự vệ sản phẩm tôn màu, nâng tổng số doanh nghiệp được miễn trừ của cả nước...
Cập nhật, 29/08/2017 17:14:20
Theo Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn Hà Nội đã tăng vượt bậc, đạt trên 70%.
Cập nhật, 25/08/2017 17:53:51
Hồ sơ, tình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 71, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 về đăng ký kinh doanh.
Cập nhật, 25/08/2017 17:20:19
Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước trong tháng 08/2017 là 1.146 doanh nghiệp, giảm 1,6% so với tháng trước, trong khi số doanh nghiệp thành...