Đó là nội dung được lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo tại cuộc họp về xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ cấu, nhiệm vụ của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ngày 12/3/2018.
Cập nhật, 21/06/2017 17:36:18
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 329/VP-HC gửi Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (A84), Bộ Công an thông báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Cập nhật, 20/06/2017 16:35:42
Căn cứ quy định tại Điều 20, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 21, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, theo đó Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân, bao gồm 2 loại giấy tờ.
Cập nhật, 18/06/2017 10:21:11
Trên cơ sở tổng quan những lý thuyết nổi tiếng về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc...
Cập nhật, 18/06/2017 10:03:31
Cụ thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JBAV) kiến nghị, thành lập một tổ chức mới giữa các bộ/ngành có thẩm quyền để giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh do sự không...
Cập nhật, 17/06/2017 23:48:16
Theo “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017-2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì EVN tiếp tục là công ty...
Cập nhật, 16/06/2017 15:22:31
Chi phí về lao động tăng, môi trường Việt Nam ngày càng xuống cấp và những quy định về quyền sở hữu trí tuệ chính là 3 lo ngại của nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Diễn đàn doanh nghiệp...
Cập nhật, 16/06/2017 00:02:43
Theo ông Phan Đức Hiếu, hiện nay, hình thức của điều kiện kinh doanh khá đa dạng, nó có thể bao gồm giấy phép, giấy chứng nhận…, nhưng cũng có những hình thức rất khó để nhận diện.
Cập nhật, 14/06/2017 15:48:34
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm xuất bản Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức Chương trình “Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 2017”...
Cập nhật, 12/06/2017 10:02:48
Sáng ngày 12/06/2017, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức được Quốc hội thông qua, với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành. Đây là tin vui đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Cập nhật, 10/06/2017 17:39:21
Theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, cả 3 doanh nghiệp này đều thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.