Đến nay, cả nước có khoảng 19.569 hợp tác xã. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2016, số doanh nghiệp giải thể và chờ giải thể vẫn chiếm 18,3% tổng số hợp tác xã hiện có. Điều này cho thấy, "sức sống" của hợp tác xã vẫn đang là...
Cập nhật, 02/11/2016 19:21:27
Tỷ lệ trung bình chi phí thường xuyên cho hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp chỉ chiếm khoảng hơn 1% so với tổng chi phí sản xuất, kinh doanh.
Cập nhật, 27/10/2016 17:25:22
Việc điều chỉnh luật sao cho vừa đảm bảo tuân thủ các cam kết TPP, vừa góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nhưng đồng thời vẫn bảo vệ và cân bằng được lợi ích giữa các nhà đầu...
Cập nhật, 26/10/2016 16:39:27
Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2016 là 22.486 doanh nghiệp, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho...
Cập nhật, 24/10/2016 23:29:25
Trong 9 tháng qua, cả nước nhập khẩu tới hơn 10 triệu tấn than, vượt xa kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Trong khi đó, lượng than tồn kho toàn ngành lên tới 12 triệu tấn, đang ảnh hưởng trực...
Cập nhật, 24/10/2016 09:36:07
Sau 5 năm thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trên cả nước đã cổ phần hóa 508 doanh nghiệp. Tốc độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước được ghi nhận tăng nhanh dần trong 5 năm qua....
Cập nhật, 20/10/2016 22:01:08
Báo cáo kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh quý III/2016 của Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) cho thấy, hai phần ba số doanh nghiệp châu Âu tỏ ra rất hài lòng về tình hình kinh doanh...
Cập nhật, 18/10/2016 16:36:43
Ở Việt Nam hiện nay duy nhất có Nghị định 56/2009/NĐ-CP nhắc đến doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ “...ưu tiên chương trình trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và doanh...
Cập nhật, 17/10/2016 23:49:10
“Để doanh nghiệp Việt Nam – Bulgaria tăng cường kết nối, chính phủ hai nước cần thống nhất các giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư đến cải...
Cập nhật, 17/10/2016 09:52:44
Đó là sự chia sẻ kinh nghiệm của Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Lê Văn Châu tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2016), do Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước tổ chức vào...
Cập nhật, 14/10/2016 16:33:02
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, tính đến ngày 28/09/2016, vẫn còn Bộ Y tế và 4 địa phương là: Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đắc Lắk, Đồng Nai chưa gửi kế hoạch...