Hoạt động chồng chéo giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra đang gây trở ngại cho việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, cần siết lại hoạt động thanh tra, kiểm tra để doanh nghiệp bớt khổ.
Cập nhật, 24/10/2016 09:36:07
Sau 5 năm thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trên cả nước đã cổ phần hóa 508 doanh nghiệp. Tốc độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước được ghi nhận tăng nhanh dần trong 5 năm qua....
Cập nhật, 20/10/2016 22:01:08
Báo cáo kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh quý III/2016 của Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) cho thấy, hai phần ba số doanh nghiệp châu Âu tỏ ra rất hài lòng về tình hình kinh doanh...
Cập nhật, 18/10/2016 16:36:43
Ở Việt Nam hiện nay duy nhất có Nghị định 56/2009/NĐ-CP nhắc đến doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ “...ưu tiên chương trình trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và doanh...
Cập nhật, 17/10/2016 23:49:10
“Để doanh nghiệp Việt Nam – Bulgaria tăng cường kết nối, chính phủ hai nước cần thống nhất các giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư đến cải...
Cập nhật, 17/10/2016 09:52:44
Đó là sự chia sẻ kinh nghiệm của Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Lê Văn Châu tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2016), do Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước tổ chức vào...
Cập nhật, 14/10/2016 16:33:02
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, tính đến ngày 28/09/2016, vẫn còn Bộ Y tế và 4 địa phương là: Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đắc Lắk, Đồng Nai chưa gửi kế hoạch...
Cập nhật, 11/10/2016 23:08:03
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại Lễ phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập - Phát triển” tối ngày 11/10/2016.
Cập nhật, 10/10/2016 23:19:58
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
Cập nhật, 07/10/2016 00:43:32
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Chính phủ, 9 tháng đầu năm 2016, cả nước đã có 51 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa.
Cập nhật, 06/10/2016 16:21:45
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, ngày 18/09/2015, tính đến ngày 20/09/2016, cả nước mới chỉ có...