Với nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng tăng và khối lượng rác thải ngày càng lớn, thì kinh tế tuần hoàn là mô hình hiệu quả để giảm ô nhiễm môi trường, giảm tiêu thụ tài nguyên và hướng đến phát triển bền vững.
Cập nhật, 23/04/2020 22:41:11
Để đồng hành, chia sẻ, giảm bớt gánh nặng chi phí cho ngân hàng khi thực hiện chính sách miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Cục Viễn thông đề nghị các doanh...
Cập nhật, 23/04/2020 16:47:59
Hỗ trợ giảm chi phí, đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh... sau dịch bệnh là một số giải pháp trọng tâm được UBND TP. Hồ Chí Minh đưa ra để hỗ trợ doanh...
Cập nhật, 23/04/2020 11:40:50
Để chuẩn bị cho Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi đến 18 hiệp hội trên cả nước để lấy ý kiến đề xuất các sáng kiến,...
Cập nhật, 21/04/2020 12:00:15
Tính chung quý I/2020, các chỉ tiêu chính của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn thành từ 22%-25% kế hoạch năm. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 30.215 tỷ đồng.
Cập nhật, 16/04/2020 22:10:00
Việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp là rất quan trọng, cần thiết nhằm thể hiện tinh thần Chính phủ và các cấp chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp.
Cập nhật, 15/04/2020 23:33:50
Đây là kết quả khảo sát về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh (JCCH)...
Cập nhật, 11/04/2020 00:17:17
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả...
Cập nhật, 08/04/2020 15:49:33
Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đưa ra tại báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý I và dự báo quý II/2020.
Cập nhật, 08/04/2020 12:25:59
Các thành viên EuroCham hoan nghênh các biện pháp của Chính phủ Việt Nam, trong đó có Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an...
Cập nhật, 08/04/2020 00:07:07
Cứ 5 doanh nghiệp được hỏi, thì có 1 doanh nghiệp khẳng định sự tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vực dậy được nền kinh tế và tiếp tục đà phát triển của mình trong trung hạn.