Điều này được quy định tại Nghị định 07/2018/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 16/11/2017 23:40:24
VRG đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trung bình 18%/năm với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận 9.000 tỷ đồng vào năm 2020.
Cập nhật, 14/11/2017 22:56:35
Những rủi ro có thể kể đến khi khởi nghiệp, đó là: tranh chấp quyền lợi giữa các thành viên, mất quyền sáng chế, lộ thông tin…
Cập nhật, 09/11/2017 21:58:56
Do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc các chủ thể hỗ trợ khởi nghiệp vẫn đang hoạt động rời rạc mà chưa có sự gắn kết, thiếu các cơ chế để huy động và phát triển các tiềm...
Cập nhật, 08/11/2017 22:16:56
Đài Truyền hình Việt Nam không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp của VTVcab tại thời điểm 31/12/2015 đã được Đài công bố.
Cập nhật, 08/11/2017 21:57:50
Đài Truyền hình Việt Nam trao đổi với các đối tác, đề xuất cụ thể tỷ lệ thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết...
Cập nhật, 06/11/2017 17:36:12
Ngày 06/11/2017, Tập đoàn FLC chính thức khai trương văn phòng đại diện đầu tiên tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Cập nhật, 05/11/2017 19:27:05
Mặc dù số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2017 lớn, song phần lớn các chuyên gia đều cho rằng, đó là quy luật tất yếu loại bỏ những doanh nghiệp yếu kém,...
Cập nhật, 01/11/2017 14:00:45
Để thúc đẩy học sinh, sinh viên khởi nghiệp, Chính phủ vừa ban hành Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".
Cập nhật, 30/10/2017 22:54:13
Các nguyên nhân có thể kể ra, đó là: khống chế tỷ lệ sở hữu của cổ đông chiến lược nước ngoài; định giá doanh nghiệp và giá cổ phiếu còn bất hợp lý; thiếu công khai, minh bạch thông...
Cập nhật, 27/10/2017 15:06:11
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương khuyến nghị, các doanh nghiệp nên ưu tiên thực hiện thủ tục...