Ngày 15/08/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg, phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
Cập nhật, 31/08/2015 17:57:22
Mặc dù doanh thu 06 tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) ở mức 9.356 tỷ đồng, song do công nợ quá lớn, không bù được lãi vay nên vẫn bị lỗ.
Cập nhật, 27/08/2015 11:30:12
Con số này phần nào cho thấy, sau những bối rối ban đầu, doanh nghiệp đã dần bắt nhịp được với việc thực hiện đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp mới.
Cập nhật, 26/08/2015 22:24:02
Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, Sau năm 2015, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam phải thực hiện thoái vốn, Nhà nước nắm...
Cập nhật, 24/08/2015 21:17:12
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp đã nhấn mạnh điều này tại cuộc làm việc với một số cơ quan về việc xây dựng dự thảo Quyết định...
Cập nhật, 18/08/2015 22:25:17
Thủ tướng đã quyết định, bổ sung 6 tỷ đồng cho Bộ Tư pháp từ nguồn chi quản lý hành chính thuộc ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện Quyết định 2139/QĐ-TTg, ngày 28/11/2014.
Cập nhật, 18/08/2015 15:27:08
Trong 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư 2014, đến nay có 251 ngành, nghề đã quy định điều kiện, còn 16 ngành, nghề chưa quy định điều kiện đầu tư kinh...
Cập nhật, 17/08/2015 22:57:32
Sáng 17/08, FLC đã có buổi làm việc với Tập đoàn Y tế và Khám chữa bệnh Seirei của Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh, chuyển giao nguồn...
Cập nhật, 17/08/2015 21:59:01
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) ngày 17/08/2015.
Cập nhật, 14/08/2015 17:09:20
Thực tế cho thấy, rất nhiều thanh niên mới ra trường có khát khao cháy bỏng được làm chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, khởi sự thành công lại không dễ dàng gì!
Cập nhật, 14/08/2015 09:38:45
Nhiều chuyên gia cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân chính là động lực quyết định tốc độ chuyển động về phía trước của “cỗ xe kinh tế” nước ta. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp này lại không...