Theo TS. Declan P Bannon, Trường Đại học Anh tại Việt Nam, thương hiệu là công cụ cạnh tranh vô cùng hữu hiệu trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, nó lại như "những đứa trẻ” cần phải được doanh nghiệp nuôi dưỡng, quản lý, tạo...
Cập nhật, 21/06/2017 23:01:36
Theo TS. Declan P Bannon, Trường Đại học Anh tại Việt Nam, thương hiệu là công cụ cạnh tranh vô cùng hữu hiệu trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, nó lại như "những đứa trẻ” cần phải được...
Cập nhật, 21/06/2017 17:36:18
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 329/VP-HC gửi Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (A84), Bộ Công an thông báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Cập nhật, 18/06/2017 10:03:31
Cụ thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JBAV) kiến nghị, thành lập một tổ chức mới giữa các bộ/ngành có thẩm quyền để giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh do sự không...
Cập nhật, 17/06/2017 23:48:16
Theo “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017-2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì EVN tiếp tục là công ty...
Cập nhật, 16/06/2017 15:22:31
Chi phí về lao động tăng, môi trường Việt Nam ngày càng xuống cấp và những quy định về quyền sở hữu trí tuệ chính là 3 lo ngại của nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Diễn đàn doanh nghiệp...
Cập nhật, 14/06/2017 15:48:34
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm xuất bản Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức Chương trình “Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 2017”...
Cập nhật, 12/06/2017 10:02:48
Sáng ngày 12/06/2017, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức được Quốc hội thông qua, với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành. Đây là tin vui đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Cập nhật, 10/06/2017 17:39:21
Theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, cả 3 doanh nghiệp này đều thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
Cập nhật, 08/06/2017 23:39:49
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng...
Cập nhật, 08/06/2017 23:26:45
Để sớm tháo gỡ những bất cập tồn tại trong công tác kiểm tra chuyên ngành, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương sửa đổi, bổ sung...