Nhiều ý kiến quan ngại, việc thực hiện việc đóng mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với lao động trong doanh nghiệp được thực hiện từ ngày 01/01/2018 không những sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn làm giảm thu nhập thực...
Cập nhật, 22/09/2017 09:50:13
Đây là động thái rất tích cực của Bộ Công Thương trong việc thực hiện cải cách điều kiện kinh doanh, tạo thuân lợi hơn cho doanh nghiệp đúng như yêu cầu của Chính phủ.
Cập nhật, 22/09/2017 00:45:29
Các điều kiện này được quy định tại Nghị định số 108//2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.
Cập nhật, 18/09/2017 11:32:49
Bộ Công Thương vừa cho biết, qua rà soát, dự kiến có khoảng 464 đến 612 điều kiện kinh doanh được cắt giảm trong thời gian tới (tương đương từ 38,15%-50,3%).
Cập nhật, 13/09/2017 17:14:42
Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được đề nghị giảm...
Cập nhật, 12/09/2017 17:02:21
Nội dung này được quy định tại khoản 4, Điều 31, Luật Doanh nghiệp năm 2014.
Cập nhật, 07/09/2017 23:47:29
Theo CIEM và VCCI, hiện, toàn ngành công thương vẫn còn tồn tại khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh và như vậy sẽ là cản trở trong viêc huy động phát triển nguồn lực, sản xuất.
Cập nhật, 06/09/2017 09:33:08
Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp được đề xuất giảm xuống từ 200.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần.
Cập nhật, 01/09/2017 11:40:15
Theo quy định tại khoản 1, khoản 4, điều 187 Luật Doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác
Cập nhật, 29/08/2017 17:14:20
Theo Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn Hà Nội đã tăng vượt bậc, đạt trên 70%.
Cập nhật, 25/08/2017 17:20:19
Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước trong tháng 08/2017 là 1.146 doanh nghiệp, giảm 1,6% so với tháng trước, trong khi số doanh nghiệp thành...