Theo Tổng cục Thống kê, ngành công nghiệp quý I/2020 chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên đạt mức tăng trưởng thấp 5,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng thấp nhất giai đoạn 2016-2020.
Cập nhật, 31/08/2018 10:57:53
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 325/TB-VPCP, ngày 29/08/2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững...
Cập nhật, 29/08/2018 15:31:26
Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2018 của Hà Tĩnh tăng 121,4%, chủ yếu do đóng góp của Tập đoàn Formosa.
Cập nhật, 28/08/2018 14:40:48
Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đạt từ 30%-35%.
Cập nhật, 24/08/2018 08:17:56
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 23/08/2018 về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc.
Cập nhật, 20/08/2018 16:37:17
Đây là một trong những yêu cầu được Chính phủ đưa ra nhằm khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Cập nhật, 19/08/2018 08:40:06
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và...
Cập nhật, 16/08/2018 14:49:22
Theo Văn phòng Thường trực Cải cách hành chính (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sau khi rà soát 6 nhóm hàng hóa đang chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều đơn vị trong Bộ, Ban cán sự...
Cập nhật, 16/08/2018 09:10:51
Các tiêu chí này bao gồm: luận giải về sự cần thiết và tính phù hợp của đề án; mục tiêu, đối tượng thụ hưởng và phạm vi của đề án; nội dung và phương án tổ chức thực...
Cập nhật, 13/08/2018 09:21:08
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này trong Hội nghị xúc tiến thương mại nhãn lồng và nông sản năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Hưng Yên, ngày 12/08/2018.
Cập nhật, 10/08/2018 14:33:01
Ngày 06/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 5906/CĐ-BNN-BVTV gửi UBNDcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo, chấn chỉnh công tác phòng chống...