Số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê tháng 3/2021 và quý I/2021 cho thấy, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi và ổn định.
Cập nhật, 01/03/2021 13:18:01
Năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác được phân công. Trong đó có nhiều nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, quan trọng và có ý nghĩa...
Cập nhật, 28/02/2021 09:32:18
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
Cập nhật, 25/02/2021 20:30:26
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có Văn bản số 231/TTg-NN, ngày 25/02/2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.
Cập nhật, 24/02/2021 17:13:27
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án “Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng...
Cập nhật, 23/02/2021 21:19:59
Đây là tiền đề, động lực hết sức quan trọng để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của...
Cập nhật, 23/02/2021 16:57:05
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 221/QĐ-TTg, ngày 22/02/2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg, ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng...
Cập nhật, 23/02/2021 11:43:20
Bộ Công Thương vừa có văn bản số 828/BCT-ĐL, ngày 9/2/2021 gửi tới các bộ, ngành liên quan về việc ý kiến góp ý về Dự thảo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm...
Cập nhật, 18/02/2021 09:42:51
Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 194/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030.
Cập nhật, 18/02/2021 09:31:04
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg, ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đường sắt...
Cập nhật, 18/02/2021 09:22:58
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025.