Đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 2.855 - 2.930 USD và đạt khoảng 8.100 - 9.300 USD vào năm 2030.
Cập nhật, 22/01/2015 20:35:05
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại một lần nữa nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng...
Cập nhật, 22/01/2015 17:11:34
Theo báo cáo của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, kết thúc năm 2014, số dư tại quỹ trong năm 2014 còn gần 700 tỷ đồng. Số dư này sẽ được kết chuyển sang năm 2015.
Cập nhật, 20/01/2015 09:16:01
Mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, song năm 2014 được cho là một năm thành công đối với ngành Giao thông Vận tải. Theo đó, nhiều mục tiêu được hoàn thành với chất...
Cập nhật, 16/01/2015 11:13:15
Đó là chủ đề của Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO) tổ chức chiều ngày 15/01, tại Hà Nội.
Cập nhật, 15/01/2015 13:22:28
Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt ngày 14/1/2014, TP. Vinh được xác định là đô thị loại I, là đầu tàu tăng...
Cập nhật, 09/01/2015 15:05:48
Đây là mục tiêu phấn đấu của ngành giao thông được đưa trong đề án tái cơ cấu lĩnh vực hàng hải giai đoạn đến năm 2020 vừa được Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt.
Cập nhật, 09/01/2015 08:26:35
Sau 6 tháng triển khai chính thức Hệ thống Thông quan tự động - VNACCS/VCIS (từ ngày 1/4 đến 30/9) đã có 2,9 triệu tờ khai được thực hiện qua Hệ thống.
Cập nhật, 07/01/2015 09:18:53
Nhờ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, Nghệ An về cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2014. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội...
Cập nhật, 29/12/2014 09:23:29
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2014 tăng 7,6% so với năm 2013. Còn nếu so sánh với tháng 11/2014, thì chỉ số này chỉ tăng 4,6% và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm...
Cập nhật, 28/12/2014 10:30:29
Giá trị xuất khẩu cao su năm 2014 của Việt Nam ước tính chỉ đạt 1,8 tỷ USD, giảm 27,7% so với năm 2013.