Đây là một trong những mục tiêu của dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030”, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng.
Cập nhật, 03/01/2020 08:38:03
Ngày 02/01/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.
Cập nhật, 30/12/2019 16:56:49
Văn phòng Chính phủ vừa phát định Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không...
Cập nhật, 30/12/2019 11:16:42
TP. Hà Nội có 7 kiến nghị và TP. Hồ Chí Minh mang tới 5 kiến nghị.
Cập nhật, 29/12/2019 10:54:51
Đây là nhiệm vụ mà Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao cho ngành Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của Bộ Tài...
Cập nhật, 27/12/2019 22:20:56
Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tăng trưởng 11,29%, đóng góp 2,33 điểm phần trăm vào mức tăng chung của ngành công nghiệp năm 2019.
Cập nhật, 25/12/2019 16:54:08
Ước tính năm 2019, Du lịch Việt Nam đón 18 triệu lượt khách quốc tế (tăng trên 16% so với năm 2018), phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa (tăng trên 6%) và tổng thu từ khách du lịch ước đạt...
Cập nhật, 25/12/2019 10:20:28
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo kết luận số 440/TB-VPCP về đề xuất đầu tư xây dựng Cảng hàng không Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.
Cập nhật, 24/12/2019 09:50:06
Đối với mục tiêu đến năm 2025, Thủ tướng đề nghị phải đạt mức tăng trưởng GDP khu vực nông nghiệp trung bình từ 3%-3,5 %, có thêm 5 mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu có giá trị từ 1 tỷ USD...
Cập nhật, 21/12/2019 14:09:18
Sau 10 năm được công nhận là đô thị loại III năm 2009, đến nay thành phố Vị Thanh mở rộng đã có bước phát triển mạnh mẽ.
Cập nhật, 18/12/2019 20:43:44
Con số này tăng 9,1% so với năm 2019 và đã bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2020 đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.