Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 5 tháng đầu năm 2019, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 2.796,2 tỷ đồng, bằng 19,55% kế hoạch, giải ngân ước đạt 2.202,9 tỷ...
Cập nhật, 25/07/2015 12:25:16
Ngày 24/7/2015, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo Liêt kết phát triển Kinh tế vùng Tây Nguyên tại Khách sạn Đam...
Cập nhật, 24/07/2015 09:31:40
Là một trong 3 xã đặc biệt khó khăn của huyện Đạ Huoai, trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Nhà nước, Xã đã phát triển 396 ha điều ghép, diện tích điều hạt kém năng suất chỉ chiếm...
Cập nhật, 22/07/2015 23:06:38
Đó là thông tin được Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ công bố tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2015, ngày 22/07/2015.
Cập nhật, 22/07/2015 21:10:05
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông Cao Đức Phát tại Hội nghị đánh giá tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, ngày 22/7.
Cập nhật, 20/07/2015 15:50:22
06 tháng đầu năm 2015, trong khi nhiều mặt hàng nông thủy sản giảm lượng và giá trị xuất khẩu thì ngành điều vẫn là điểm sáng. Tuy nhiên, ngành hàng này vẫn đang gặp phải khó khăn trong sản...
Cập nhật, 14/07/2015 17:07:41
Qua 02 năm thực hiện tái cơ cấu, ngành Thủy sản vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, như: chế biến thủy sản còn ở dạng sơ chế, tình trạng sử dụng hóa chất còn tồn tại, ảnh hưởng...
Cập nhật, 10/07/2015 14:19:57
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tái cơ cấu ngành chăn nuôi không phải là điều chỉnh cơ cấu mà phải thay đổi nhận thức và cách tiếp cận để phát triển theo hướng...
Cập nhật, 09/07/2015 23:24:56
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015 vào chiều...
Cập nhật, 09/07/2015 14:27:33
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Nghị quyết về thành lập Sở Du lịch TP. Hà Nội, đồng thời kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao đã được thông qua tại kỳ họp thứ 13 của HĐND TP. Hà Nội...
Cập nhật, 03/07/2015 22:29:56
Đó là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà Công Tuấn trước con số tăng trưởng của ngành này đạt 6% trong năm 2014 và 8,3% trong 6 tháng đầu năm 2015.