Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Cập nhật, 30/01/2015 00:32:20
Ngày 29/1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ thực vật 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Cập nhật, 28/01/2015 15:34:16
Ngành sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực là: đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng và cơ khi xây dựng; và các doanh nghiệp xây dựng.
Cập nhật, 27/01/2015 16:26:08
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch EVN Hoàng Quốc Vượng được điều động trở lại Bộ Công Thương giữ chức Thứ trưởng.
Cập nhật, 27/01/2015 11:26:52
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2428/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu Kinh tế Vân Đồn.
Cập nhật, 25/01/2015 21:58:06
Thanh tra Chính phủ vừa công bố Danh mục Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chính thức năm 2015. Theo đó, trong năm 2015, cơ quan sẽ tiến hành thực hiện 25 nội dung thanh tra và 5 nội dung kiểm tra.
Cập nhật, 25/01/2015 07:56:27
Huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh của tỉnh Đồng Nai là hai huyện đầu tiên của cả nước vinh dự đón nhận danh hiệu này sau hơn 4 năm cả nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về...
Cập nhật, 23/01/2015 20:38:38
“Thị trường tốt, dịch bệnh được giám sát và hướng dẫn tốt được quy trình cho người dân để sản xuất an toàn. Đây là mục tiêu của ngành nông nghiệp trong năm 2015”, Thứ trưởng Vũ Văn...
Cập nhật, 22/01/2015 20:35:05
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại một lần nữa nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng...
Cập nhật, 22/01/2015 17:11:34
Theo báo cáo của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, kết thúc năm 2014, số dư tại quỹ trong năm 2014 còn gần 700 tỷ đồng. Số dư này sẽ được kết chuyển sang năm 2015.
Cập nhật, 20/01/2015 09:16:01
Mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, song năm 2014 được cho là một năm thành công đối với ngành Giao thông Vận tải. Theo đó, nhiều mục tiêu được hoàn thành với chất...