Để trở thành một doanh nhân thành công không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là trong thời đại hiện nay, khi mà mạng xã hội, công nghệ 4.0 đang ngày trở thành xu hướng tương lai thì nhiều vấn đề đặt ra cho các doanh nhân. Ở phạm vi...
Cập nhật, 14/08/2014 01:43:01
Về Vissan với chiếc ba lô trên vai, ban đầu ông nghĩ rất đơn giản, phải làm sao có công ăn việc làm. Thế nhưng, sau gần 35 năm gắn bó, với ý chí của người lính, sự đam mê công việc đã giúp...