Tích hợp quy hoạch” – điểm cốt lõi trong quá trình lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 vẫn còn là một vấn đề khó hiểu đối với các cơ quan chức năng, cũng như các tổ chức tư vấn quy hoạch. Nhận thức giữa các nhà quản...
Cập nhật, 01/11/2017 17:35:38
Mặc dù có sự cải thiện đáng kể, lên vị trí 68/190 nền kinh tế, tăng 14 bậc so với năm ngoái (vị trí 82) trong Doing Business 2018, song vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn tại trong môi trường kinh doanh...
Cập nhật, 13/10/2017 08:41:33
“Tôi cho rằng, đã đến lúc người Việt nên xem lại cách ứng xử trong kinh doanh của mình, không chỉ là đối với khách hàng, đối tác, mà thậm chí còn với đối thủ cạnh tranh”.
Cập nhật, 10/08/2017 14:25:14
Cùng với quá trình đổi mới thể chế kinh tế nói chung ở Việt Nam, thể chế về kế hoạch đầu tư công cũng đã có những bước đổi mới quan trọng trong những năm gần đây, nhất là sau khi Luật...
Cập nhật, 03/08/2017 13:23:41
90% doanh nghiệp thất bại trong kinh doanh chỉ là trong lúc đang thử thôi và các thất bại này là chấp nhận được, nó giống như bài học để đi lên.
Cập nhật, 22/07/2017 21:33:34
Uber, Grab chiếm thị phần của taxi truyền thống được là tốt, nó rẻ hơn, nó hiệu quả hơn, nó tốt hơn, chẳng có lý do gì mà hạn chế nó.
Cập nhật, 14/06/2017 16:33:35
Năm 2016 đã đánh dấu những thành công bước đầu trong nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ, liêm chính và hành động. Tuy nhiên, để đạt những kết quả tốt hơn nữa, rất cần có...
Cập nhật, 13/06/2017 22:36:59
"Doanh nghiệp nước ta thường có tư duy “tôi nhỏ thì tôi không cần quản trị tốt”. Nhưng tôi cho rằng, nhỏ cũng cần phả chuyên nghiệp, nhỏ cũng cần phải cho xã hội thấy ta là 1 bộ phận...
Cập nhật, 24/05/2017 22:26:39
Câu chuyện lãi suất cao khiến chi phí doanh nghiệp tăng cao vẫn đang rất nóng, dù Chính phủ đã sử dụng nhiều cách để “hạ nhiệt” lãi suất.
Cập nhật, 19/03/2017 23:33:56
Báo cáo PCI năm 2016 cho thấy, vấn đề tham nhũng và các chi phí không chính thức vẫn là những quan ngại hàng đầu đối với các doanh nghiệp FDI.P
Cập nhật, 13/03/2017 16:06:01
Phương pháp luận về QHSDĐ của ta hiện còn quá lạc hậu, chưa sử dụng quy hoạch phân vùng (zoning) và vẫn đang sử dụng quy hoạch theo tổng diện tích. Sự thực, đây cũng là một thứ quy hoạch...