Cùng với quá trình đổi mới thể chế kinh tế nói chung ở Việt Nam, thể chế về kế hoạch đầu tư công cũng đã có những bước đổi mới quan trọng trong những năm gần đây, nhất là sau khi Luật Đầu tư công được ban hành vào năm...
Cập nhật, 10/08/2017 14:25:14
Cùng với quá trình đổi mới thể chế kinh tế nói chung ở Việt Nam, thể chế về kế hoạch đầu tư công cũng đã có những bước đổi mới quan trọng trong những năm gần đây, nhất là sau khi Luật...
Cập nhật, 03/08/2017 13:23:41
90% doanh nghiệp thất bại trong kinh doanh chỉ là trong lúc đang thử thôi và các thất bại này là chấp nhận được, nó giống như bài học để đi lên.
Cập nhật, 22/07/2017 21:33:34
Uber, Grab chiếm thị phần của taxi truyền thống được là tốt, nó rẻ hơn, nó hiệu quả hơn, nó tốt hơn, chẳng có lý do gì mà hạn chế nó.
Cập nhật, 14/06/2017 16:33:35
Năm 2016 đã đánh dấu những thành công bước đầu trong nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ, liêm chính và hành động. Tuy nhiên, để đạt những kết quả tốt hơn nữa, rất cần có...
Cập nhật, 13/06/2017 22:36:59
"Doanh nghiệp nước ta thường có tư duy “tôi nhỏ thì tôi không cần quản trị tốt”. Nhưng tôi cho rằng, nhỏ cũng cần phả chuyên nghiệp, nhỏ cũng cần phải cho xã hội thấy ta là 1 bộ phận...
Cập nhật, 24/05/2017 22:26:39
Câu chuyện lãi suất cao khiến chi phí doanh nghiệp tăng cao vẫn đang rất nóng, dù Chính phủ đã sử dụng nhiều cách để “hạ nhiệt” lãi suất.
Cập nhật, 19/03/2017 23:33:56
Báo cáo PCI năm 2016 cho thấy, vấn đề tham nhũng và các chi phí không chính thức vẫn là những quan ngại hàng đầu đối với các doanh nghiệp FDI.P
Cập nhật, 13/03/2017 16:06:01
Phương pháp luận về QHSDĐ của ta hiện còn quá lạc hậu, chưa sử dụng quy hoạch phân vùng (zoning) và vẫn đang sử dụng quy hoạch theo tổng diện tích. Sự thực, đây cũng là một thứ quy hoạch...
Cập nhật, 19/02/2017 16:49:40
Nghị quyết 19/2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia vừa mới được ban hành. Phóng viên Tạp chí Kinh...
Cập nhật, 07/02/2017 19:02:35
Năm 2016 với nhiều dấu ấn trong phong trào khởi nghiệp. Phóng viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã có cuộc trao đổi với PGS,TS. Đinh Việt Hòa, Trưởng ban vận động Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia...