Tích hợp quy hoạch” – điểm cốt lõi trong quá trình lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 vẫn còn là một vấn đề khó hiểu đối với các cơ quan chức năng, cũng như các tổ chức tư vấn quy hoạch. Nhận thức giữa các nhà quản...
Cập nhật, 17/10/2018 14:37:31
Tích hợp quy hoạch” – điểm cốt lõi trong quá trình lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 vẫn còn là một vấn đề khó hiểu đối với các cơ quan chức năng, cũng như các tổ chức tư vấn quy...
Cập nhật, 23/08/2018 11:41:51
Bởi, Grab hay Uber chỉ là một doanh nghiệp nền tảng (platform).
Cập nhật, 27/06/2018 10:44:08
Đồng thời, vị luật sư này cũng kiến nghị thuế tài sản chỉ nên đánh vào người có khả năng nộp thuế, miễn thuế cho hộ nghèo.
Cập nhật, 25/05/2018 07:00:55
Mặc dù khẳng định rằng, trong năm 2018, thuận lợi đan xen thách thức và thuận lợi nhiều hơn, nhưng đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn cho rằng, cần cẩn trọng và không chủ quan trong điều...
Cập nhật, 14/05/2018 14:27:08
Đây là đánh giá của ông Troy Griffiths – Phó Giám Đốc Điều hành Savills Việt Nam về thị trường bán lẻ Việt Nam.
Cập nhật, 09/05/2018 16:47:21
Đây là khẳng định của ông Daniel Baron, Giám đốc LIFT Strategic Design, đơn vị đảm nhiệm việc thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu của Hãng hàng không Bamboo Airways
Cập nhật, 06/02/2018 10:38:27
Cái chung nhất mà tất cả các doanh nghiệp đều mong muốn, đó là một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và có nhiều điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.
Cập nhật, 26/01/2018 16:43:38
Trong một nền kinh tế, thì doanh nghiệp đăng ký ra, vào thị trường là điều hoàn toàn bình thường.
Cập nhật, 24/01/2018 20:37:12
Những nỗ lực của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian qua đã thấy rõ, giờ đây chỉ chờ doanh nghiệp có hành động tương ứng để “bứt...
Cập nhật, 20/11/2017 14:32:57
Sau nhiều năm nay tìm kiếm các mô hình phát triển mới, mô hình đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có thể là thử nghiệm tốt để thúc đẩy phát triển, bắt đầu từ các vùng lãnh thổ riêng...