Từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ…
Cập nhật, 07/10/2020 09:19:11
Tổng biên chế công chức năm 2021 cả nước là 249.650 biên chế, giảm 3.867 biên chế so với năm 2020.
Cập nhật, 05/10/2020 18:48:47
Cách đây đúng 70 năm (năm 1950), Ban Kinh tế Trung ương, cơ quan có nhiệm vụ nghiên cứu và tham mưu các chủ trương chính sách về kinh tế, tài chính cho Trung ương đã ra đời.
Cập nhật, 05/10/2020 15:27:06
Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khóa XII vừa được khai mạc sáng nay (5/10) tại Hà Nội.
Cập nhật, 05/10/2020 15:09:15
Tại Hội nghị này, Trung ương thảo luận, cho ý kiến, xem xét về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn...
Cập nhật, 05/10/2020 13:44:01
Ông Trần Duy Đông, 41 tuổi, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Cập nhật, 04/10/2020 17:18:04
Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức và một số kỹ năng trong công tác phòng, chống cháy nổ, qua đó bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan đơn vị, tính mạng và...
Cập nhật, 01/10/2020 09:04:11
Ngày 30/9/2020, tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công dự án Mai Sơn – Quốc lộ 45.
Cập nhật, 30/09/2020 16:58:19
70 năm cùng đất nước đi lên, Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ đã tham mưu cho Đảng đề ra các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội một cách kịp thời, phù hợp với hoàn...
Cập nhật, 29/09/2020 15:19:22
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương (30/9/1950 - 30/9/2020), Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổ chức Chương trình "Ban Kinh tế Trung ương" - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát...
Cập nhật, 29/09/2020 08:00:23
Trước các diễn biến phức tạp của tình hình, Quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận...