Đối tượng nhận hỗ trợ là những hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 được UBND huyện Sốp Cộp phê duyệt; các hộ nghèo chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ nhà ở thuộc các chương trình, dự án khác của...
Cập nhật, 28/02/2020 21:43:06
Thông tin từ Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đã triển khai xong việc chuyển đổi mô hình, sắp xếp các cơ quan báo chí đối với 19 tổ chức hội. Theo đó, đã có thêm 18 tạp...
Cập nhật, 28/02/2020 21:17:07
Kết quả sơ bộ Tổng điều tra công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức công bố vào quý II/2022.
Cập nhật, 28/02/2020 17:22:46
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1-2 tuần phòng dịch Covid-19.
Cập nhật, 27/02/2020 16:55:56
Thủ tướng nêu rõ, dù tốn kém, vất vả cũng phải làm, chứ dễ dãi, đơn giản, thiếu ý chí trong việc này sẽ thất bại. Cách ly phải kiên quyết, bắt buộc đối với mọi người từ vùng dịch...
Cập nhật, 27/02/2020 15:50:32
Ngày 26/02/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg, ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ...
Cập nhật, 26/02/2020 16:46:59
Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Theo đó, đề xuất rà soát để quy định việc giảm thiểu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin...
Cập nhật, 25/02/2020 16:27:59
Sáng ngày 25/02/2020, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Cập nhật, 23/02/2020 13:08:42
Trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quyết định thì Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định để làm căn cứ cho các tỉnh thực hiện thống nhất trên...
Cập nhật, 23/02/2020 12:58:48
đến cuối năm 2019, cả nước đã có trên 3 triệu đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được hỗ trợ kinh phí chăm sóc và cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Cập nhật, 19/02/2020 14:29:10
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm.