Bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết, Báo cáo PAPI năm nay có nhiều phát hiện nổi bật, trong đó có việc Việt Nam cải thiện đáng kể kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công. Thông tin được đưa ra tại Hội...
Cập nhật, 28/01/2021 22:18:02
Đây là khẳng định của ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khi trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, diễn ra...
Cập nhật, 28/01/2021 16:55:58
Tại Đại hội XIII Đảng đang diễn ra, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh thẳng thắn nêu: Sản xuất công nghiệp của Việt Nam hiện nay tập trung chủ yếu vào các hoạt động sản xuất ở...
Cập nhật, 28/01/2021 16:22:11
Đánh giá cao văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhấn mạnh, văn kiện có kế thừa những giá trị cũ,...
Cập nhật, 28/01/2021 15:53:57
Tại Đại hội XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đề xuất với Đảng, Nhà nước một số định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc...
Cập nhật, 28/01/2021 09:51:14
Kết quả cải cách hành chính trong thời gian qua đã tạo tiền đề, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ trên nhiều lĩnh vực trong triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 -...
Cập nhật, 27/01/2021 17:02:15
Ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, thực tiễn hoạt động của Đảng ta qua 90 năm đã minh chứng: kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh...
Cập nhật, 27/01/2021 09:17:41
Trình bày tham luận của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính tại Đại hội XIII của Đảng sáng 27/01, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chia sẻ mục tiêu Chiến lược 10 năm và cho biết, giải pháp...
Cập nhật, 26/01/2021 17:33:44
Tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại...
Cập nhật, 25/01/2021 18:05:06
Cần thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về kiểm soát bụi, khí thải tại các cơ sở công nghiệp, hoạt động giao thông, xây dựng, kiến nghị cơ quan có thẩm...
Cập nhật, 25/01/2021 15:37:53
Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), năm 2020, dưới tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thị trường lao động có nhiều biến động. Do vậy, năm 2021, sẽ tiếp tục theo...