Sáng nay (16/4), tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ cho 9 đồng chí.
Cập nhật, 18/01/2015 20:58:12
Chương trình ngôn ngữ cho học sinh tiểu học sẽ được thực hiện thông qua việc xây dựng kỹ năng yêu đọc sách cho hơn 60.000 học sinh tiểu học thông qua thành lập 8 thư viện và xuất bản hai...
Cập nhật, 16/01/2015 08:24:12
Quyết định bỏ cách đánh giá học sinh giỏi, tiên tiến... thay bằng đánh giá về năng lực, phẩm chất của Bộ Giáo dục và Đào tạo khiến cho phụ huynh, học sinh... thậm chí là các giáo viên...
Cập nhật, 14/01/2015 17:41:41
Sáng ngày 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự Lễ phát động và Hội thảo khởi động xây dựng Chương trình Hành động quốc gia “Không còn nạn đói”, một sáng kiến quan...
Cập nhật, 13/01/2015 20:25:15
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015, ngày 13/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mục tiêu cơ bản nhất phải...
Cập nhật, 12/01/2015 19:30:10
Chiều 12/1, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 8 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc.
Cập nhật, 10/01/2015 22:31:20
Đó là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành tại Chỉ thị về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc...
Cập nhật, 07/01/2015 21:59:39
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 với mục tiêu đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm thủ...
Cập nhật, 07/01/2015 07:19:27
Đó là một trong những nội dung hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh tiểu học cuối học kỳ I và cuối năm...
Cập nhật, 05/01/2015 23:04:09
Đó là những con số ấn tượng được lượng hóa khi thực hiện Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đấu thầu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
Cập nhật, 05/01/2015 17:07:38
Hội nghị sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng gửi...