Cập nhật, 14/12/2014 20:57:04
Nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Tỉnh đoàn Bình Phước đã và đang phối hợp thực hiện các mô hình kinh tế, mà hiệu quả bước đầu là hợp tác xã (HTX) gạo...
Cập nhật, 14/12/2014 20:42:55
Trong những năm qua, nhiều thanh niên Trà Vinh đã cùng giúp đỡ, tương trợ nhau xây dựng mô hình kinh tế tập thể phù hợp với khu vực nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời...
Cập nhật, 13/12/2014 17:14:17
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình...
Cập nhật, 12/12/2014 20:57:58
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về lao động, tiền lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Cập nhật, 12/12/2014 19:49:27
Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể tại nông thôn đã có những ước...
Cập nhật, 11/12/2014 22:13:27
Đó là một trong những yêu cầu được đề ra trong trong Điều lệ trường đại học vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành.
Cập nhật, 10/12/2014 20:29:33
Sáng 10/12/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Busan, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 25 năm Quan hệ đối thoại...
Cập nhật, 09/12/2014 22:05:58
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc sử dụng dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn...
Cập nhật, 09/12/2014 20:36:44
Đến nay, đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 4.169/4.712 thủ tục hành chính đã được Chính phủ phê duyệt ở 25 nghị quyết chuyên đề (đạt 89,5%).
Cập nhật, 09/12/2014 16:49:41
Trải qua hơn 11 năm thực hiện, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã giúp cải thiện môi trường đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.