Sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều ngày 14/6, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 7.
Cập nhật, 15/06/2014 14:56:40
Sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1), Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ...
Cập nhật, 01/06/2014 16:00:32
Với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, dạy nghề, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 764/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy...
Cập nhật, 29/05/2014 16:00:19
Đây là một trong những quan điểm phát triển trường nghề đến năm 2020 được nêu ra trong Quyết định số 761/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020. Theo...
Cập nhật, 27/05/2014 15:59:56
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tại thời điểm 01/4/2014 là 53,58 triệu người, tăng 592,2 nghìn người so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao...
Cập nhật, 19/05/2014 23:35:38
Đây là một trong những điểm mới được nêu trong Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ. Thông tư cũng đưa ra một số quy...
Cập nhật, 26/04/2014 23:52:08
Đây là một trong những nội dung được nói đến trong Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT, ngày 11/4/2014. Theo đó, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày về nước, lưu học sinh học bổng...
Cập nhật, 18/04/2014 23:53:18
Cụ thể, tại cuộc họp về thí điểm tự chủ hoạt động và tài chính ở một số trường đại học, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan...
Cập nhật, 12/04/2014 23:55:25
Đây là kết quả vừa được công bố từ Chương trình hỗ trợ giáo dục dựa trên kết quả đầu ra (GPOBA). Chương trình được các nhà tài trợ, các cơ quan quốc tế và trong nước phối hợp thiết...
Cập nhật, 14/03/2014 23:57:39
Giải quyết bài toán công bằng, bình đẳng đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập không thể là công việc “một sớm, một chiều”.
Cập nhật, 03/03/2014 15:57:26
Để khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện, Bộ Y tế đã trình Đề án và được Chính phủ phê duyệt Đề án Giảm tải bệnh viện với nhiều giải pháp tổng hợp, cùng với đó cần có...