Đó là gợi ý từ Giáo sư Philippe Aghion tại hội thảo trực tuyến “Tăng trưởng kinh tế toàn cầu hậu Covid-19 và hàm ý chính sách cho Việt Nam”, tổ chức bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào chiều ngày 6/7.
Cập nhật, 09/12/2014 22:05:58
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc sử dụng dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn...
Cập nhật, 09/12/2014 20:36:44
Đến nay, đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 4.169/4.712 thủ tục hành chính đã được Chính phủ phê duyệt ở 25 nghị quyết chuyên đề (đạt 89,5%).
Cập nhật, 09/12/2014 16:49:41
Trải qua hơn 11 năm thực hiện, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã giúp cải thiện môi trường đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
Cập nhật, 09/12/2014 10:48:47
Phát huy lợi thế nước nông nghiệp, những năm qua, thanh niên đã thể hiện tinh thần sáng tạo với mô hình tổ hợp tác chăn nuôi. Nhiều thanh niên đã trở thành triệu phú trên chính quê hương mình.
Cập nhật, 09/12/2014 10:00:39
Những điển hình thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi là động lực góp phần cổ vũ phong trào lập nghiệp ở các địa phương. Trong đó, việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể như hợp tác xã...
Cập nhật, 05/12/2014 22:55:47
Mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên phát triển và trở thành phong trào được hưởng ứng mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nếu không đi vào thực chất, nhiều...
Cập nhật, 05/12/2014 16:07:36
Đó là một trong những nội dung xuyên suốt của Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) 2014 diễn ra ngày 5/12. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu, khẳng định quyết tâm của...
Cập nhật, 04/12/2014 20:00:30
Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2015 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 277.055 biên chế.
Cập nhật, 04/12/2014 06:44:54
Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc giữ các thành tựu cũng như hoàn thành các mục tiêu còn lại, nhất là mục tiêu về môi trường, kiểm soát HIV/AIDS.
Cập nhật, 02/12/2014 22:25:45
Đó là khẳng định của Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga Sergegy Yevgenyevich Naryshkin tại buổi hội kiến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chiều 2/12/2014.